Điểm trúng tuyển Học viện công nghệ bưu chính viễn thông PTIT (Xét tuyển sớm) 2024

Dưới đây là điểm trúng tuyển Học viện công nghệ bưu chính viễn thông PTIT bằng phương thức xét tuyển sớm (điểm thi HSA, TSA) năm 2024 do tailieuonthi sưu tầm nha.

  • Phương thức xét tuyển kết hợp
  • Phương thức xét dựa vào điểm thi đánh giá năng lực và đánh giá tư duy
  • Điểm xét tuyển tài năng

Điểm trúng tuyển các ngành cụ thể như sau:

Điểm trúng tuyển Học viện công nghệ bưu chính viễn thông PTIT 1
Điểm trúng tuyển Học viện công nghệ bưu chính viễn thông PTIT 2
Điểm trúng tuyển Học viện công nghệ bưu chính viễn thông PTIT 3
Điểm trúng tuyển Học viện công nghệ bưu chính viễn thông PTIT 4

Điểm xét tuyển tài năng

Điểm trúng tuyển Học viện công nghệ bưu chính viễn thông PTIT xttn
Điểm trúng tuyển Học viện công nghệ bưu chính viễn thông PTIT xttn

Chuyên mục: Điểm trúng tuyển

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *