[2k6] 999 Câu Hỏi Lý Thuyết Hóa Học THPT – Thầy Phạm Thắng

[2k6] 999 Câu Hỏi Lý Thuyết Hóa Học THPT - Thầy Phạm Thắng

Bài viết này, Tài liệu ôn thi sẽ chia sẻ cho các bạn ebook 999 Câu Hỏi Lý Thuyết Hóa Học THPT – Thầy Phạm Thắng có đáp án chi tiết.

Chuyên đề bài tập Este vận dụng – vận dụng cao – Lovebook

Bộ đề TN THPT môn Hóa học 2024: https://tailieuonthi.org/de-thi-thu-tn-thpt-hoa-hoc-2024-giai-chi-tiet/

Bộ 999 Câu Hỏi Lý Thuyết Hóa Học THPT – Thầy Phạm Thắng được biên soạn để trở thành một cuốn sách hỗ trợ đắc lực cho lộ trình luyện thi Tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học.

 • Chuyên đề 1: Đại cương kim loại
 • Chuyên đề 2: Kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm
 • Chuyên đề 3: Sắt và hợp chất của sắt
 • Chuyên đề 4: Crom và hợp chất của Crom
 • Chuyên đề 5: Nitơ, Photpho, Cacbon, Silic
 • Chuyên đề 6: Chất điện ly
 • Chuyên đề 7: Hóa Học và Đời sống
 • Chuyên đề 8: Tổng hợp Hóa vô cơ
 • Chuyên đề 9: Đại cương Hóa Hữu Cơ và Hidrocacbon
 • Chuyên đề 10: Ancol, Phenol, Ete
 • Chuyên đề 11: Este – Lipit
 • Chuyên đề 12: Amin – Aminoaxit – Peptit
 • Chuyên đề 13: Polime và hợp chất
 • Chuyên đề 14: Tổng hợp Hóa Hữu Cơ
 • Chuyên đề 15: Hình vẽ thí nghiệm
 • Chuyên đề 16: Biểu đồ thực nghiệm Hóa Học
 • Chuyên đề 17: Bảng tính chất – tìm các chất

Xem trước tài liệu:

Hướng dẫn tải tài liệu: Nếu có quảng cáo shopee nhảy tab thì bạn quay lại trang cũ bấm lại nút tải tài liệu là được nha.

CHUYÊN MỤC: TÀI LIỆU VẬT LÝ 12

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *