LỊCH SỬ

Tổng hợp tài liệu môn LỊCH SỬ từ lớp 10 tới lớp 12: chuyên đề LỊCH SỬ, đề thi hóa, đề thi giữa kỳ, đề thi cuối kỳ,…

Bộ tài liệu khóa học tổng ôn cấp tốc lịch sử 12 cô Hương Sen (Lý thuyết + BT trắc nghiệm)

Bộ tài liệu khóa học tổng ôn cấp tốc lịch sử 12 cô Hương Sen (Lý thuyết + BT trắc nghiệm)

Tài liệu ôn thi (tailieuonthi.org) chia sẻ tới các bạn học sinh PDF Bộ tài liệu khóa học tổng ôn cấp tốc lịch sử 12 cô Hương Sen (Lý thuyết + BT trắc nghiệm) miễn phí. Đây là tài liệu sẽ giúp các bạn tổng hợp và ôn tập lại kiến thức lịch sử 12 …

Bộ tài liệu khóa học tổng ôn cấp tốc lịch sử 12 cô Hương Sen (Lý thuyết + BT trắc nghiệm) Read More »

Bộ 10 đề thi học kỳ 1 Lịch sử 12 các tỉnh có đáp án - Cô Hương Sen

Bộ 10 đề thi học kỳ 1 Lịch sử 12 các tỉnh có đáp án – Cô Hương Sen

Tài liệu ôn thi (tailieuonthi.org) chia sẻ tới các bạn học sinh PDF Bộ 10 đề thi học kỳ 1 Lịch sử 12 các tỉnh có đáp án miễn phí. Đây là tài liệu sẽ giúp các bạn tổng hợp và ôn tập lại kiến thức học kỳ 1 lịch sử 12. Giới thiệu PDF …

Bộ 10 đề thi học kỳ 1 Lịch sử 12 các tỉnh có đáp án – Cô Hương Sen Read More »

Bộ 20 đề thi thử THPTQG Lịch sử các tỉnh - cô Hương Sen

Bộ 20 đề thi thử THPTQG Lịch sử các tỉnh – cô Hương Sen

Tài liệu ôn thi (tailieuonthi.org) chia sẻ tới các bạn học sinh PDF Bộ 20 đề thi thử THPTQG Lịch sử các tỉnh – cô Hương Sen Có Đáp Án miễn phí. Đây là tài liệu không thể thiếu dành cho các bạn ôn thi THPTQG khối xã hội nói chung và môn Lịch sử …

Bộ 20 đề thi thử THPTQG Lịch sử các tỉnh – cô Hương Sen Read More »

Lịch Sử 12 Bài 8 Nhật Bản (Lý thuyết + Bài tập trắc nghiệm)

Lịch Sử 12 Bài 8: Nhật Bản (Lý thuyết + Bài tập trắc nghiệm)

Chia sẻ tài liệu Lịch Sử 12 Bài 8: Nhật Bản (chủ đề các nước tư bản) bao gồm lý thuyết và bài tập trắc nghiệm đi kèm. Lý thuyết bài 8 – Nhật Bản Dưới đây là một số nội dung trọng tâm 1. Sự phát triển kinh tế a. Giai đoạn 1945-1952: Cải cách dân …

Lịch Sử 12 Bài 8: Nhật Bản (Lý thuyết + Bài tập trắc nghiệm) Read More »

Lịch sử 12 bài 7 TÂY ÂU (Lý thuyết + Bài tập trắc nghiệm)

Lịch Sử 12 Bài 7: Tây Âu (Lý thuyết + Bài tập trắc nghiệm)

Chia sẻ tài liệu Lịch Sử 12 Bài 7: Tây Âu (chủ đề các nước tư bản) bao gồm lý thuyết và bài tập trắc nghiệm đi kèm. Lý thuyết bài 7 – Tây Âu Dưới đây là một số nội dung trọng tâm của bài học: 1. Sự phát triển kinh tế a. Từ 1945 -1950: …

Lịch Sử 12 Bài 7: Tây Âu (Lý thuyết + Bài tập trắc nghiệm) Read More »

Lịch Sử 12 Bài 6: Nước Mĩ (Lý thuyết + Bài tập trắc nghiệm)

Lịch Sử 12 Bài 6: Nước Mĩ (Lý thuyết + Bài tập trắc nghiệm)

Chia sẻ tài liệu Lịch Sử 12 Bài 6: Nước Mĩ (chủ đề các nước tư bản) bao gồm lý thuyết và bài tập trắc nghiệm đi kèm. Lý thuyết bài 6 – Nước Mĩ Dưới đây là một số nội dung trọng tâm của bài học: 1. Các giai đoạn phát triển của kinh …

Lịch Sử 12 Bài 6: Nước Mĩ (Lý thuyết + Bài tập trắc nghiệm) Read More »

lịch sử 12 bài 2 Liên Xô và các nước Đông Âu. Liên Bang Nga (1911 - 2000)

Lịch sử 12 bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu. Liên Bang Nga (1911 – 2000)

Chia sẻ tài liệu Lịch sử 12 bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu. Liên Bang Nga (1911 – 2000 bao gồm lý thuyết và bài tập trắc nghiệm đi kèm Lý thuyết bài 2 – Liên Xô và các nước Đông Âu. Liên Bang Nga (1911 – 2000) Dưới đây là một …

Lịch sử 12 bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu. Liên Bang Nga (1911 – 2000) Read More »

Lịch sử 12 bài 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ 2 - Trật tự 2 cực Ianta (1945-1949)

Lịch sử 12 bài 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ 2 – Trật tự 2 cực Ianta (1945-1949)

Chia sẻ tài liệu Lịch sử 12 bài 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ 2 – Trật tự 2 cực Ianta (1945-1949) bao gồm lý thuyết và bài tập trắc nghiệm đi kèm Lý thuyết bài 1 – Sự hình thành trật tự thế giới mới …

Lịch sử 12 bài 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ 2 – Trật tự 2 cực Ianta (1945-1949) Read More »

Scroll to Top