Tài liệu ĐGTD HUST

Tổng hợp tài liệu, đề thi cho kỳ thi đánh giá tư duy – Đại học Bách Khoa Hà Nội

Đề khoa học - đánh giá tư duy Bách Khoa - SOICT (Vật lý, hóa học, sinh học)

Đề khoa học – đánh giá tư duy Bách Khoa – SOICT (Vật lý, hóa học, sinh học)

Tài liệu ôn thi (tailieuonthi.org) chia sẻ cho các bạn Đề khoa học – Đánh giá tư duy Bách Khoa Hà Nội 2024 do trường công nghệ thông tin và truyền thông biên soạn trong khóa học 10 buổi luyện thi đánh giá tư duy cùng idol. Đề này có kèm đáp án cho các …

Đề khoa học – đánh giá tư duy Bách Khoa – SOICT (Vật lý, hóa học, sinh học) Read More »

Đề khoa học - Đánh giá tư duy Bách Khoa Hà Nội 2024 số 2

Đề khoa học – Đánh giá tư duy Bách Khoa Hà Nội 2024 số 2

Tài liệu ôn thi (tailieuonthi.org) chia sẻ cho các bạn Đề khoa học – Đánh giá tư duy Bách Khoa Hà Nội 2024 số 2 đi kèm lời giải chi tiết giúp cho các bạn thử sức với các dạng bài thi khoa học trong bài thi đánh giá tư duy của Đại học Bách …

Đề khoa học – Đánh giá tư duy Bách Khoa Hà Nội 2024 số 2 Read More »

Đề khoa học - Đánh giá tư duy Bách Khoa Hà Nội 2024 số 1

Đề khoa học – Đánh giá tư duy Bách Khoa Hà Nội 2024 số 1

Tài liệu ôn thi (tailieuonthi.org) chia sẻ cho các bạn Đề khoa học – Đánh giá tư duy Bách Khoa Hà Nội 2024 số 1 đi kèm lời giải chi tiết giúp cho các bạn thử sức với các dạng bài thi khoa học trong bài thi đánh giá tư duy của Đại học Bách …

Đề khoa học – Đánh giá tư duy Bách Khoa Hà Nội 2024 số 1 Read More »

Đề thi thử đánh giá tư duy Đại học Bách Khoa Hà Nội 2024 - TSA

Đề thi thử đánh giá tư duy Đại học Bách Khoa Hà Nội 2024 – TSA

Tài liệu ôn thi (tailieuonthi.org) chia sẻ cho các bạn đề thi thử đánh giá tư duy Đại học Bách Khoa Hà Nội 2024 do đại học bách khoa biên soạn cho học sinh thi thử trên TSA với đầy đủ các bài thi toán; đọc hiểu; khoa học tự nhiên đi kèm lời giải …

Đề thi thử đánh giá tư duy Đại học Bách Khoa Hà Nội 2024 – TSA Read More »

2 đề đọc hiểu ôn thi đánh giá tư duy Bách Khoa 2023 (video chữa chi tiết)

2 đề đọc hiểu ôn thi đánh giá tư duy Bách Khoa 2024 (video chữa chi tiết)

Tài liệu ôn thi (tailieuonthi.org) chia sẻ cho các bạn 02 đề đọc hiểu ôn thi đánh giá tư duy Đại học Bách Khoa Hà Nội 2024 cùng video chữa chi tiết bởi các bạn sinh viên đạt điểm cao trong kỳ thi đánh giá tư duy. Đọc hiểu là 1 trong 3 bài thi …

2 đề đọc hiểu ôn thi đánh giá tư duy Bách Khoa 2024 (video chữa chi tiết) Read More »

Đề minh họa đánh giá tư duy ĐH Bách Khoa 2024 số 5

Đề minh họa đánh giá tư duy ĐH Bách Khoa 2024 số 5

Tài liệu ôn thi (tailieuonthi.org) chia sẻ cho các bạn đề thi thử kỳ thi đánh giá tư duy Đại học Bách Khoa Hà Nội 2024 số 5 với đầy đủ các bài thi toán; đọc hiểu; khoa học tự nhiên đi kèm lời giải chi tiết cho các bạn có thể làm quen với …

Đề minh họa đánh giá tư duy ĐH Bách Khoa 2024 số 5 Read More »

Đề minh họa đánh giá tư duy ĐH Bách Khoa 2024 số 4

Đề minh họa đánh giá tư duy ĐH Bách Khoa 2024 số 4

Tài liệu ôn thi (tailieuonthi.org) chia sẻ cho các bạn đề thi thử kỳ thi đánh giá tư duy Đại học Bách Khoa Hà Nội 2024 số 4 với đầy đủ các bài thi toán; đọc hiểu; khoa học tự nhiên đi kèm lời giải chi tiết cho các bạn có thể làm quen với …

Đề minh họa đánh giá tư duy ĐH Bách Khoa 2024 số 4 Read More »

Đề minh họa đánh giá tư duy ĐH Bách Khoa 2024 số 3

Đề minh họa đánh giá tư duy ĐH Bách Khoa 2024 số 3

Tài liệu ôn thi (tailieuonthi.org) chia sẻ cho các bạn đề minh họa đánh giá tư duy Bách Khoa Hà Nội 2024 số 3 với đầy đủ các bài thi toán; đọc hiểu; khoa học tự nhiên đi kèm lời giải chi tiết cho các bạn có thể làm quen với các dạng câu hỏi …

Đề minh họa đánh giá tư duy ĐH Bách Khoa 2024 số 3 Read More »

Đề minh họa đánh giá tư duy Bách Khoa 2024 số 2

Đề minh họa đánh giá tư duy Bách Khoa 2024 số 2

Tài liệu ôn thi (tailieuonthi.org) chia sẻ cho các bạn đề minh họa đánh giá tư duy Bách Khoa 2024 số 2 với đầy đủ các bài thi toán; đọc hiểu; khoa học tự nhiên đi kèm lời giải chi tiết cho các bạn có thể làm quen với các dạng câu hỏi và có …

Đề minh họa đánh giá tư duy Bách Khoa 2024 số 2 Read More »

Đề minh họa đánh giá tư duy ĐH Bách Khoa 2024 số 1

Đề minh họa đánh giá tư duy ĐH Bách Khoa 2024 số 1

Tài liệu ôn thi (tailieuonthi.org) chia sẻ cho các bạn đề minh họa đánh giá tư duy Đại học Bách Khoa Hà Nội 2024 số 1 với đầy đủ các bài thi toán; đọc hiểu; khoa học tự nhiên đi kèm lời giải chi tiết cho các bạn có thể làm quen với các dạng …

Đề minh họa đánh giá tư duy ĐH Bách Khoa 2024 số 1 Read More »

Scroll to Top