Hóa học 12

Toàn Bộ Kiến Thức Trọng Tâm Hóa Học Ôn Thi THPTQG

PDF Toàn Bộ Kiến Thức Trọng Tâm Hóa Học Ôn Thi THPTQG

Tài liệu ôn thi (tailieuonthi.org) chia sẻ tới các bạn học sinh tài liệu PDF Toàn Bộ Kiến Thức Trọng Tâm Hóa học Ôn Thi THPT miễn phí. Đây là tài liệu giúp bạn ôn tập lại lý thuyết hóa học từ đầu để ôn thi THPTQG cùng với bài tập ôn luyện đi kèm. …

PDF Toàn Bộ Kiến Thức Trọng Tâm Hóa Học Ôn Thi THPTQG Read More »

Tổng ôn hóa học 12 chương 1 ESTE LIPIT - Tôi yêu hóa học

Tổng ôn hóa học 12 chương 1 ESTE LIPIT – Tôi yêu hóa học

Tài liệu ôn thi (tailieuonthi.org) chia sẻ tới các bạn học sinh tài liệu Tổng ôn hóa học 12 chương 1: ESTE LIPIT biên soạn bởi page Tôi yêu hóa học miễn phí. Đây là tài liệu giúp bạn luyện các dạng bài trắc nghiệm lý thuyết và bài tập chương este lipit siêu hay. …

Tổng ôn hóa học 12 chương 1 ESTE LIPIT – Tôi yêu hóa học Read More »

PDF Phác đồ NAP tập 1 (2024) - Nguyễn Anh Phong

PDF Phác đồ NAP tập 1 (2024) – Nguyễn Anh Phong

Tài liệu ôn thi (tailieuonthi.org) chia sẻ tới các bạn học sinh tài liệu PDF Phác đồ NAP tập 1 – Nguyễn Anh Phong miễn phí. Đây là cuốn sách thứ nhất trong bộ sách Pháp đồ NAP của thầy Nguyễn Anh Phong. Đây là sách đi kèm khóa học nên các bạn cần kết …

PDF Phác đồ NAP tập 1 (2024) – Nguyễn Anh Phong Read More »

chinh phục lý thuyết hóa học 12 Nguyễn Văn Thái

PDF chinh phục lý thuyết hóa học 12 – Nguyễn Văn Thái

Tài liệu ôn thi (tailieuonthi.org) chia sẻ tới các bạn học sinh tài liệu PDF chinh phục lý thuyết hóa học 12 – Nguyễn Văn Thái miễn phí. Đây là tài liệu giúp các bạn nắm chắc các phần lý thuyết hóa học 12. Nội dung PDF chinh phục lý thuyết hóa học 12 Tài …

PDF chinh phục lý thuyết hóa học 12 – Nguyễn Văn Thái Read More »

Ebook Bài tập hữu cơ - Vô cơ 12 - Thân Thị Liên (TMTSchool)

Ebook Bài tập hữu cơ – Vô cơ 12 – Thân Thị Liên (TMTSchool)

Tài liệu ôn thi (tailieuonthi.org) chia sẻ tới các bạn học sinh Ebook Bài tập hữu cơ – Vô cơ 12 cô Thân Thị Liên (TMTSchool) miễn phí. Đây là tài liệu giúp các bạn nắm chắc và làm chủ các dạng câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết và bài tập về hóa hữu cơ …

Ebook Bài tập hữu cơ – Vô cơ 12 – Thân Thị Liên (TMTSchool) Read More »

Sách 3 Ngày Chinh Phục Cacbohidrat - thầy Phạm Thắng TYHH

Sách 3 Ngày Chinh Phục Cacbohidrat – thầy Phạm Thắng TYHH

Tài liệu ôn thi (tailieuonthi.org) chia sẻ tới các bạn học sinh sách 3 Ngày Chinh Phục Cacbohidrat – thầy Phạm Thắng (Tôi yêu hóa học) miễn phí. Đây là tài liệu giúp các bạn nắm chắc và làm chủ các phần lý thuyết và bài tập về Cacbonhydrat như Glucozo, Xenlulozo, tinh bột, saccarozo. …

Sách 3 Ngày Chinh Phục Cacbohidrat – thầy Phạm Thắng TYHH Read More »

15 ngày chinh phục Este Lipid - Thầy Phạm Thắng TYHH

15 ngày chinh phục Este Lipid – Thầy Phạm Thắng TYHH

Tài liệu ôn thi (tailieuonthi.org) chia sẻ tới các bạn học sinh sách 15 ngày chinh phục Este Lipid – Thầy Phạm Thắng TYHH miễn phí. Đây là tài liệu giúp các bạn tổng ôn lại kiến thức và chuẩn bị thi rất hữu ích. Giới thiệu PDF 15 ngày chinh phục Este Lipid – …

15 ngày chinh phục Este Lipid – Thầy Phạm Thắng TYHH Read More »

Scroll to Top