BÀI THI ĐÁNH GIÁ TƯ DUY 2023: MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ TƯ DUY, DẠNG CÂU HỎI VÀ CÁC VÍ DỤ MẪU

Bài thi đánh giá tư duy 2023 – Các dạng câu hỏi & Ví dụ mẫu

Theo đúng tiến độ của của kỳ thi đánh giá tư duy 2023, Đại học Bách Khoa Hà Nội đã công bố các dạng câu hỏi và ví dụ minh họa mẫu (có thể hiểu là đề mẫu) cho các bạn học sinh tham khảo vào ngày 17.01.2023. Dưới đây là tóm tắt nội dung …

Bài thi đánh giá tư duy 2023 – Các dạng câu hỏi & Ví dụ mẫu Read More »