Bộ trắc nghiệm bảng số liệu và biểu đồ 2023

Bộ trắc nghiệm bảng số liệu và biểu đồ 2023

Tài liệu ôn thi (tailieuonthi.org) chia sẻ tới các bạn học sinh PDF Bộ trắc nghiệm bảng số liệu và biểu đồ 2023 miễn phí. Đây là tài liệu giúp các bạn ôn luyện các dạng bài tập về bảng số liệu và biểu đồ của môn địa lý lớp 12, chuẩn bị cho kỳ thi TN THPT, ĐGNL.

Giới thiệu PDF Bộ trắc nghiệm bảng số liệu và biểu đồ 2023

Tài liệu Bộ trắc nghiệm bảng số liệu và biểu đồ 2023 là tài liệu tổng hợp các dạng bài bảng số liệu và biểu đồ điển hình từ các đề thi qua các năm, sở và trường giúp các bạn ôn luyện các dạng bài tập về bảng số liệu và biểu đồ của môn địa lý lớp 12, chuẩn bị cho kỳ thi TN THPT, ĐGNL.

Tài liệu gồm các phần như sau:

Câu 1: Cho bảng số liệu:

TỔNG SỐ DÂN VÀ SỐ DÂN THÀNH THỊ CỦA MỘT SỐ TỈNH, NĂM 2018

(Đơn vị: Nghìn người)

TỉnhHải DươngBắc GiangKhánh HoàÐồng Tháp
Số dân1 807,51 691,81 232,41 693,3
Số dân thành thị456,8194,5555,0300,8

(Nguồn: Niêm giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)

Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh tỉ lệ dân thành thị trong dân số của các tỉnh năm 2018?

A. Hải Dương thấp hơn Đồng Tháp.                       B. Đồng Tháp cao hơn Bắc Giang.

C. Bắc Giang cao hơn Khánh Hòa.                         D. Khánh Hòa thấp hơn Hải Dương.

Câu 9: Cho bảng số liệu:

SẢN LƯỢNG MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CỦA NƯỚC TA

Năm2010201420162017
Thịt hộp (nghìn tấn)4,74,14,34,1
Nước mắm (triệu lít)257,1334,4372,2380,2
Thủy sản đóng hộp (nghìn tấn)76,9103,5102,3109,0

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)

Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng với sản lượng một số sản phẩm công nghiệp của nước ta, giai đoạn 2010 – 2017?

A. Thịt hộp tăng, nước mắm giảm, thủy sản đóng hộp tăng.

B. Thịt hộp giảm, nước mắm tăng, thủy sản đóng hộp giảm.

C. Thịt hộp tăng, nước mắm tăng, thủy sản đóng hộp giảm.

D. Thịt hộp giảm, nước mắm tăng, thủy sản đóng hộp tăng.

Câu 10: Cho bảng số liệu:

Các bạn xem trước file ở đây nhé

Tải PDF Bộ trắc nghiệm bảng số liệu và biểu đồ 2023

Các bạn có thể tải tài liệu miễn phí tại link bên dưới.

TẢI TÀI LIỆU

Chuyên mục: Tài liệu môn địa lý

– Nhóm facebook: Góc ôn thi đánh giá tư duy – ĐGNL – THPTQG: https://www.facebook.com/groups/onthidaihoc.tlot

– Nhóm Zalo: https://zalo.me/g/qjlgvy173

Mọi khiếu nại liên quan tới bản quyền, xui vòng lòng liên hệ với chúng tôi để có phương án xử lý hợp lý nhất

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *