[Phòng luyện thi] Thi thử đánh giá tư duy (TSA) lần 2

Thi thử đánh giá tư duy (TSA) lần 2 - Tailieuonthi.org

Thông tin bài thi thử đánh giá tư duy TSA lần 2 – tổ chức bởi Tài Liệu Ôn Thi:

  • Nền tảng: Khaothi.online
  • Thời gian: 150 phút.
  • Fanpage: https://www.facebook.com/tailieuonthipage
  • Group: Góc ôn thi đánh giá tư duy – đánh giá năng lực – THPTQG

Nhóm đã mở thêm kíp luyện tập cho các bạn, hạn tới 30/06/2024 nhé. Đáp án bên dưới, các bạn làm xong có thể check nhé.

Thi thử đánh giá tư duy (TSA) lần 2 - HỆ THỐNG

Đáp án được hoàn thiện bởi page Anh em cây khế.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *