Đề thi thử TN THPT môn Tiếng Anh 2024 – THPT Đào Duy Từ – Thanh Hóa

Đề thi thử TN THPT môn Tiếng Anh 2024 - THPT Đào Duy Từ - Thanh Hóa

Tài liệu ôn thi (tailieuonthi.org) chia sẻ tới các bạn học sinh PDF Đề thi thử TN THPT môn Tiếng Anh 2024 – THPT Đào Duy Từ – Thanh Hóa và đáp án miễn phí. Đây sẽ là tài liệu cực hay giúp các bạn ôn thi TN THPT môn Tiếng Anh cũng như là ôn thi Đánh giá năng lực.

Giới thiệu Đề thi thử TN THPT môn Tiếng Anh 2024 – THPT Đào Duy Từ – Thanh Hóa

Dưới đây là Đề thi thử TN THPT môn Tiếng Anh của trường THPT Đào Duy Từ – Thanh Hóa kèm đáp án được nhóm admin Tài Liệu Ôn Thi sưu tầm trên mạng và chia sẻ lại cho các bạn.

Giới thiệu Đề thi thử TN THPT môn Tiếng Anh 2024 - THPT Đào Duy Từ - Thanh Hóa

Đề thi gồm 40 câu trắc nghiệm: phần kiến thức thuộc chương trình Tiếng Anh

Ví dụ

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the
following questions.

 1. The conference______ by non-governmental organizations was about globalization.
  A. plans B. planning C. planned D. is planning
 2. Katherine_______ an essay when someone knocked the door.
  A. was writing B. has written C. writes D. is writing
 3. Parents should be_______ of their children’s decisions on future career.
  A. support B. supporting C. supportively D. supportive
 4. _ women who set up the first women’s refuges in the UK in the 1970s changed the world.
  A. the B. a C. an D. Ø

Các bạn có thể xem trước tài liệu tại đây:

Tải đề thi thử TN THPT môn Tiếng Anh 2024 – THPT Đào Duy Từ – Thanh Hóa

Đáp án đính kèm dưới đề. Các bạn có thể tải tài liệu miễn phí tại link bên dưới.

TẢI TÀI LIỆU

Chuyên mục: Đề TN THPT môn Tiếng Anh

Mọi khiếu nại liên quan tới bản quyền, xui vòng lòng liên hệ với chúng tôi để có phương án xử lý hợp lý nhất

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *