Điểm trúng tuyển Đại học Hà Nội (HSA, xét tuyển kết hợp) 2024

Dưới đây là điểm trúng tuyển Đại học Hà Nội các phương thức xét tuyển sớm các phương thức xét tuyển kết hợp và HSA năm 2024 do tailieuonthi sưu tầm nha.

  • 402: Đánh giá năng lực – Đại học quốc gia HN (HSA)
  • 408
  • 410
  • 501
  • 502
  • 503
  • 505

Xem công văn: XEM TẠI ĐÂY

Điểm trúng tuyển Đại học Hà Nội (HSA, xét tuyển kết hợp) 1
Điểm trúng tuyển Đại học Hà Nội (HSA, xét tuyển kết hợp) 2

Chuyên mục: Điểm trúng tuyển

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *