Phương pháp giải bài tập vận dụng – vận dụng cao môn sinh học 12

Phương pháp giải bài tập vận dụng - vận dụng cao môn sinh học 12

Tài liệu ôn thi (tailieuonthi.org) chia sẻ tới các bạn học sinh PDF Phương pháp giải bài tập vận dụng – vận dụng cao môn sinh học 12. Đây là tài liệu tổng hợp các dạng bài tập và phương pháp giải VD VDC môn sinh học.

Giới thiệu PDF Phương pháp giải bài tập vận dụng – vận dụng cao môn sinh học 12

Phương pháp giải bài tập vận dụng – vận dụng cao môn sinh học 12 là tài liệu được biên soạn bởi Quanda Study. Tài liệu này sẽ giúp các học sinh tiếp cận và làm quen với các dạng bài vận dụng – vận dụng cao trong bài thi môn sinh học 12. Từ đó, học sinh có thể làm chủ kiến thức và chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới.

Tài liệu gồm các chủ đề sau:

CHƯƠNG 1 CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

DẠNG 1: BÀI TẬP VỀ ADN – GEN

DẠNG 2: BÀI TẬP VỀ QUÁ TRÌNH TỰ SAO CỦA ADN

DẠNG 3: BÀI TẬP N14 – N15.

CHƯƠNG 2 DI TRUYỀN HỌC MENDEN

DẠNG 1: BÀI TOÁN THUẬN

DẠNG 2: BÀI TOÁN NGHỊCH

DẠNG 3: TƯƠNG TÁC GEN

CHƯƠNG 3 LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN – KIẾN THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP CHUNG

DẠNG 1: TÍNH SỐ GIAO TỬ ĐƯỢC TẠO THÀNH

DẠNG 2: BA TÍNH TRẠNG NẰM TRÊN 2 CẶP NHIỄM SẮC THỂ

DẠNG 3: XÁC ĐỊNH KHOẢNG CÁCH GIỮA CÁC GEN

DẠNG 4: ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG ĐẾN SỰ BIẾU HIỆN CỦA KIỂU GEN

CHƯƠNG 4 DI TRUYỀN LIÊN KẾT GIỚI TÍNH

DẠNG 1: DI TRUYỀN LIÊN KẾT GIỚI TÍNH KÈM HOÁN VỊ GEN TRÊN NST THƯỜNG

DẠNG 2: LIÊN KẾT GEN TRÊN NST GIỚI TÍNH KẾT HỢP TƯƠNG TÁC GEN

CHƯƠNG 5 DI TRUYỀN QUẦN THỂ

DẠNG 1: QUẦN THỂ CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NHÂN TỐ TIẾN HÓA

DẠNG 2: QUẦN THỂ DI TRUYỀN MỘT GEN CÓ 3 ALEN VỚI TẦN SỐ p; q; r; (p + q + r = 1)

DẠNG 3: QUẦN THỂ DI TRUYỀN CHỊU ẢNH HƯỞNG BỞI GIỚI TÍNH

DẠNG 4: QUẦN THỂ ĐA TÍNH TRẠNG

Các bạn xem tài liệu bên dưới nhé.

Tải PDF Phương pháp giải bài tập vận dụng – vận dụng cao môn sinh học 12

Các bạn có thể tải tài liệu miễn phí tại link bên dưới:

TẢI TÀI LIỆU

Chuyên mục: Tài liệu môn Sinh học 12

– Nhóm facebook: Góc ôn thi đánh giá tư duy – ĐGNL – THPTQG: https://www.facebook.com/groups/onthidaihoc.tlot

– Nhóm Zalo: https://zalo.me/g/qjlgvy173

Mọi khiếu nại liên quan tới bản quyền, xui vòng lòng liên hệ với chúng tôi để có phương án xử lý hợp lý nhất

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *