Hệ thống kiến thức lịch sử 12 bằng sơ đồ

Hệ thống kiến thức lịch sử 12 bằng sơ đồ

Tài liệu ôn thi (tailieuonthi.org) chia sẻ tới các bạn học sinh PDF Hệ thống kiến thức lịch sử 12 bằng sơ đồ miễn phí. Đây là tài liệu tổng hợp ngắn gọn các kiến thức trọng tâm lịch sử 12 dưới dạng sơ đồ giúp các bạn dễ dàng nắm bắt các kiến thức của bài học.

Giới thiệu pdf Hệ thống kiến thức lịch sử 12 bằng sơ đồ

Hệ thống kiến thức lịch sử 12 bằng sơ đồ gồm 3 phần mỗi phần khoảng 20 trang, là các sơ đồ kiến thức trọng tâm lịch sử 12 theo từng bài học.

Tài liệu bao gồm các chủ đề sau

 • Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ 2
 • Liên xô và các nước đông âu. Liên bang Nga
 • Các nước đông bắc á
 • Các nước đông nam á và ấn độ
 • Các nước châu phi và mỹ la tinh
 • Nước mĩ
 • Tây âu
 • Nhật bản
 • Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì chiến tranh lạnh
 • Cách mạng khoa học – công nghệ và xu thế toàn cầu hóa
 • Tổng kết lịch sử thế giới 1945 – 2000
 • Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ 1919 đến năm 1925
 • Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam 1925 – 1930
 • Phong trào cách mạng 1930 – 1935
 • Phong trào dân chủ 1936 – 1939
 • Phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng tám (1939 – 1945). Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời.
 • Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa từ sau 2-9-2945 đến trước 19-12-1946
 • Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân pháp (1946-1950)
 • Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân pháp 1951 – 1953
 • Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc – Đấu tranh chống đế quốc mỹ và chính quyền sài gòn ở Miền Nam 1954 – 1965
 • Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc mỹ xâm lược. Nhân dân miền bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất 1965 – 1973
 • Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợ của cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước năm 1975
 • Đất nước trên con đường đổi mới đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội 1986 – 2000

Các bạn có thể xem trước tài liệu tại đây:

Tải PDF Hệ thống kiến thức lịch sử 12 bằng sơ đồ

Các bạn có thể tải tài liệu miễn phí tại link bên dưới.

TẢI TÀI LIỆU

Chuyên mục: Tài liệu môn Lịch sử 12

Mọi khiếu nại liên quan tới bản quyền, xui vòng lòng liên hệ với chúng tôi để có phương án xử lý hợp lý nhất

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *