Khóa học luyện thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội 2k6 (Văn Hoa)

Khóa học luyện thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội 2k6 (Văn Hoa)

Tài liệu ôn thi (tailieuonthi.org) chia sẻ tới các bạn học sinh Khóa học luyện thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội 2k6 (Văn Hoa) miễn phí. Đây là khóa học giúp các bạn có thể học và luyện thi bài thi đánh giá năng lực HSA. Tài liệu này được sưu tầm và trích dẫn lại từ các website, group khác trên internet.

Hướng dẫn xem bài giảng, tải tài liệu:

Tên BàiVideo/FileFile
1.BUỔI 1 – KHAI GIẢNG
BUỔI 1 – KHAI GIẢNGVideoFile
2.BUỔI 2 – THỐNG KÊ
BUỔI 2 – THỐNG KÊVideoFile
Bài tậpFile đềFile ĐA
3.BUỔI 3 – HỆ PHƯƠNG TRÌNH
BUỔI 3 – HỆ PHƯƠNG TRÌNHVideoFile
Bài tậpFile đềFile ĐA
4.BUỔI 4 – HỆ PHƯƠNG TRÌNH P2
BUỔI 4 – HỆ PHƯƠNG TRÌNH P2VideoFile
Bài tậpFile đềFile ĐA
5.BUỔI 5 – PHƯƠNG TRÌNH ĐG TRÒN, ELIP
BUỔI 5 – PHƯƠNG TRÌNH ĐG TRÒN, ELIPVideoFile
Bài tậpFile đềFile ĐA
6.BUỔI 6 – HÌNH HỌC PHẲNG
BUỔI 6 – HÌNH HỌC PHẲNGVideo 1
Video 2
File
Bài tậpFile đềFile ĐA
7.BUỔI 7 – MỆNH ĐỀ TẬP HỢP
BUỔI 7 – MỆNH ĐỀ TẬP HỢPVideoFile
Bài tậpFile đềFile ĐA
8.BUỔI 8 – CẤP SỐ CỘNG
BUỔI 8 – CẤP SỐ CỘNGVideoFile
Bài tậpFile đềFile ĐA
9.BUỔI 9 – CẤP SỐ NHÂN
BUỔI 9 – CẤP SỐ NHÂNVideo 1
Video 2
File
Bài tậpFile đềFile ĐA
10.BUỔI 10 – NHỊ THỨC NEWTON
BUỔI 10 – NHỊ THỨC NEWTONVideoFile
Bài tậpVideoFile đề
File ĐA
11.BUỔI 11 – GIỚI HẠN
BUỔI 11 – GIỚI HẠNVideoFile
Bài tậpVideo 1
Video 2
File đề
File ĐA
12.BUỔI 12 – ĐẠO HÀM
BUỔI 12 – ĐẠO HÀMVideoFile
Bài tậpVideo 1
Video 2
File đề
File ĐA
13.BUỔI 13 – LƯỢNG GIÁC
BUỔI 13 – LƯỢNG GIÁCVideoFile
Bài tậpFile đềFile ĐA
14.BUỔI 14 – XÁC SUẤT
BUỔI 14 – XÁC SUẤTVideoFile
Bài tậpVideo 1
Video 2
File đề
File ĐA
15.BUỔI 15 – LÃI SUẤT
BUỔI 15 – LÃI SUẤTVideoFile
Bài tậpFile đềFile ĐA
16.BUỔI 16+17 – TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐVideo 1
Video 2
File 1
File 2
Bài tậpFile đềFile ĐA
17.BUỔI 18+19 – CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐVideo 1
Video 2
File 1
File 2
Bài tậpFile đềFile ĐA
18.BUỔI 20 – GTLN – GTNNVideoFile 1
File 2
Bài tậpFile đềFile ĐA
19.BUỔI 21 – TƯƠNG GIAOVideoFile 1
File 2
Bài tậpFile đềFile ĐA
22.BUỔI 22 – TIỆM CẬNVideoFile 1
File 2
Bài tậpFile đềFile ĐA
23.BUỔI 23 – TIẾP TUYẾNVideoFile 1
File 2
Bài tậpFile đềFile ĐA
24.BUỔI 24 – ĐỌC ĐỒ THỊ VÀ BBTVideoFile 1
File 2
Bài tậpFile đềFile ĐA
25.BUỔI 25 – CÁC PHÉP TOÁN VỀ LŨY THỪA VÀ LÔGARITVideo 1
Video 2
File 1
File 2
Bài tậpFile đềFile ĐA
26.BUỔI 26 – ĐỒ THỊ LŨY THỪA – MŨ – LÔGARITVideoFile 1
Bài tậpFile đề
27.BUỔI 27 – PHƯƠNG TRÌNH MŨVideoFile 1
Bài tậpFile đề
28.BUỔI 28 – PHƯƠNG TRÌNH LÔGARITVideoFile 1
Bài tậpFile đề
29.BUỔI 29 – BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ – LÔGARITVideoFile 1
Bài tậpFile đềFile đáp án
30.BUỔI 30+31 – CÁC PHƯƠNG PHÁP TÌM NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂNVideo 1
Video 2
File 1
Bài tậpFile đề
31.BUỔI 32 – TÍCH PHÂN MỘT SỐ HÀM ĐẶC THÙVideoFile 1
Bài tậpFile đề
32.BUỔI 33 – ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TÍNH DIỆN TÍCH HÌNH PHẲNGVideo1. Tài Liệu
2. File đề
3. File ĐA
33.BUỔI 34 – ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TRONG BÀI TOÁN THỂ TÍCH VÀ CHUYỂN ĐỘNGVideo1. Tài Liệu
2. File đề
3. File ĐA
34.BUỔI 35 – TÍCH PHÂN HÀM ẨNVideoFile
35.BUỔI 36 – CÁC PHÉP TOÁN VỀ SỐ PHỨCVideoFile
36. BUỔI 37. GIẢI PHƯƠNG TRÌNH SỐ PHỨC NÂNG CAOupdateupdate
Bài tập
37.BUỔI 38 – TẬP HỢP ĐIỂM BIỂU DIỄN SỐ PHỨC
Bài tập
38.BUỔI 39 – Phương trình bậc 2 trên tập số phức
39.BUỔI 40 – MIN MAX trên tập số phức
Tên BàiVideo/FileFile
1.BUỔI 1 – PHÂN TÍCH CTRINH
BUỔI 1 – PHÂN TÍCH CTRINHVideoFile
2.BUỔI 2 – KHỐI ĐA DIỆN
BUỔI 2 – KHỐI ĐA DIỆNVideoFile
Bài tậpFile đềFile ĐA
3.BUỔI 3 – KHỐI CHÓP CÓ CẠNH, MẶT BÊN VUÔNG GÓC VỚI ĐÁY
BUỔI 3 – KHỐI CHÓP CÓ CẠNH, MẶT BÊN VUÔNG GÓC VỚI ĐÁYVideoFile
Bài tậpFile đềFile ĐA
4.BUỔI 4 – KHỐI CHÓP ĐỀU VÀ KHỐI CHÓP BẤT KÌ
BUỔI 4 – KHỐI CHÓP ĐỀU VÀ KHỐI CHÓP BẤT KÌVideoFile
Bài tậpFile đềFile ĐA
5.BUỔI 5 – LUYỆN TẬP KHỐI CHÓP
BUỔI 5 – LUYỆN TẬP KHỐI CHÓPVideo 1
Video 2
File
Bài tậpFile đềFile ĐA
6.BUỔI 6 – KHỐI LĂNG TRỤ ĐỨNG, LĂNG TRỤ ĐỀU
BUỔI 6 – KHỐI LĂNG TRỤ ĐỨNG, LĂNG TRỤ ĐỀUVideoFile
Bài tậpFile đềFile ĐA
7.BUỔI 7 – LĂNG TRỤ XIÊN
BUỔI 7 – LĂNG TRỤ XIÊNVideoFile
Bài tậpFile đềFile ĐA
BUỔI 8 – LUYỆN TẬP LĂNG TRỤ
Phần 1Video
File
File đề
File ĐA
Phần 2Video
File
File đề
File ĐA
Phần 3Video
File
File đề
File ĐA
9.BUỔI 9 – ĐỘ DÀI, KHOẢNG CÁCH
Phần 1Video
File
File đề
File ĐA
Phần 2Video
File
File đề
File ĐA
10.BUỔI 10 – GÓC TRONG KHÔNG GIAN
Phần 1Video
File
File đề
File ĐA
Phần 2Video
File
File đề
File ĐA
11.BUỔI 11 – TỈ SỐ THỂ TÍCH
Phần 1Video
File
File đề
File ĐA
Phần 2Video
File
File đề
File ĐA
12.BUỔI 12 – MIN MAX, THỨC TẾ KHỐI ĐA DIỆN
Phần 1Video
File
File đề
File ĐA
Phần 2FileFile đề
File ĐA
13.BUỔI 13 – NÓN,TRỤ,CẦU
BUỔI 13 – NÓN,TRỤ,CẦUVideo
File
Bài tậpFile đềFile ĐA
14.BUỔI 14 – CÁC BÀI TOÁN TỔNG HỢP
BUỔI 14 – CÁC BÀI TOÁN TỔNG HỢPVideoFile
Bài tậpFile đềFile ĐA
15.BUỔI 15 – HỆ TRỤC TỌA ĐỘ OXYZ
BUỔI 15 – HỆ TRỤC TỌA ĐỘ OXYZVideo 1
Video 2
File
Bài tậpFile đềFile ĐA
16.BUỔI 16 – PT ĐƯỜNG THẲNG P1VideoFile
17.BUỔI 17 – PT ĐƯỜNG THẲNG P2VideoFile
18.BUỔI 18 – PT MẶT PHẲNG P1VideoFile
19.BUỔI 19 – PT MẶT PHẲNG P2VideoFile
BUỔI 20 – BT TỔNG HỢP ĐG THẲNG MẶT PHẲNGVideoFile
Tên BàiVideo/FileFile
A.Tài Liệu Tổng Hợp
B.BÀI GIẢNG VĂN BẢN SGK
00-C. TÀI LIỆU BỔ TRỢ VĂN ĐỊNH TÍNH
Buổi 1VideoFile 1
File 2
File 3
Buổi 2VideoFile
Buổi 3Video
Buổi 4Video
Buổi 5Video
Buổi 6Video
Buổi 7Video
Buổi 8Video
Buổi 9Video
Buổi 10Video
Buổi 11Video
Buổi 12Video
Buổi 13Video
Buổi 14Video
Buổi 15Video
Buổi 16Video
Buổi ++Video 17
Video 18
Video 19
Video 20
Video 21
Video 22.1
Video 22.2
Video 23
Video 24
Video 25
Video 26
Video 27
Video 28
Video 29
Video 30
Video 31
Video 32
Video 33
Video 34
Video 35
Video 36
Video 37
Video 38
Video 39
Video 40
Video 41
File 17
File 18
File 19
File 20
File 21
File 22

File 23
File 24
File 25
File 26
File 27
File 28
File 29
File 30
File 31 chưa
File 32
File 33


File 37
File 38
File 39
File 40
File 41
Đọc HiểuVideo 1
Video 2
Video 3
Video 4
Video 5
Video 6
Video 7
Video 8
Video 9
Video 10
Tên BàiVideo/FileFile
BUỔI 1 – PHÂN TÍCH ĐỀ MINH HỌA
BUỔI 1 – PHÂN TÍCH ĐỀ MINH HỌAVideoFile đề
File ĐA
2.BUỔI 2 – TỔNG HỢP LT + BT DAO ĐỘNG CƠFile đề
File ĐA
3.BUỔI 03 – SÓNG – SÓNG ÂMFile đề
File ĐA (chưa up)
4.BUỔI 04 – ĐIỆN XOAY CHIỀUVideoFile đề
File ĐA (chưa up)
5.Lý Buổi 5VideoFile đề
File ĐA (chưa up)
6.Lý Buổi 6VideoFile đề
File ĐA (chưa up)
7.Lý Buổi 7VideoFile đề
File ĐA (chưa up)
8.Lý Buổi 8VideoFile
9.Lý Buổi 9VideoFile
10.Lý Buổi 10File
11.Lý Buổi 11File
12.Lý Buổi 12File
13.Lý Buổi 13File
14.Lý Buổi 14File
15.Lý Buổi 15File
Tên BàiVideo/FileFile
1.BUỔI 01 – SỰ ĐIỆN LYVideoTài Liệu
File đề
2.HÓA BUỔI 2VideoTài Liệu
File đề
3.Hóa Buổi 3VideoTài Liệu (chưa có)
File đề
4.Hóa Buổi 4VideoTài Liệu
File đề
5.Hóa Buổi 5VideoTài Liệu (chưa có)
File đề
6.Hóa Buổi 6VideoTài Liệu
File đề
7.Hóa Buổi 7File
8.Hóa Buổi 8File
9.Hóa Buổi 9File
Tên BàiVideo/FileFile
BUỔI 1 – SH11 THỰC VẬT[File] A.Tài Liệu Chuyên đề
BUỔI 1 – SH11 THỰC VẬTVideoTài Liệu
BUỔI 2 – Động vậtVideoTài Liệu
3.SINH BUỔI 3+4Video 1
Video 2
Tài Liệu
4.Sinh BUỔI 5+6+7Video 1
Video 2
Video 3
Tài Liệu
Tên BàiVideo/FileFile
BUỔI 1 – LỊCH SỬ LỚP 11
BUỔI 1 – LỊCH SỬ LỚP 11VideoTài Liệu
2.LỊCH SỬ – BUỔI 2VideoTài Liệu
3.LỊCH SỬ – BUỔI 3VideoTài Liệu
4.LỊCH SỬ – BUỔI 4VideoTài Liệu
5.LỊCH SỬ – BUỔI 5VideoTài liệu
6.LỊCH SỬ – BUỔI 6VideoTài liệu
7.LỊCH SỬ – BUỔI 7VideoTài liệu
8.LỊCH SỬ – BUỔI 8VideoTài liệu
9.LỊCH SỬ – BUỔI 9ChưaTài liệu
10. LỊCH SỬ – BUỔI 10ChưaTài liệu
Tên BàiVideo/FileFile
BUỔI 1 – GIỚI THIỆU CẤU TRÚC ĐỀ , NỘI DUNG HỌC VÀ ĐỊA LÝ 11
BUỔI 1 – GIỚI THIỆU CẤU TRÚC ĐỀ , NỘI DUNG HỌC VÀ ĐỊA LÝ 11VideoTài Liệu
2.ĐỊA LÝ – BUỔI 2Tài Liệu
3.ĐỊA LÝ – BUỔI 3VideoTài Liệu
4.ĐỊA LÝ – BUỔI 4VideoTài liệu
5.ĐỊA LÝ – BUỔI 5VideoTài liệu
6.ĐỊA LÝ – BUỔI 6VideoTài liệu
7.ĐỊA LÝ – BUỔI 7Tài liệu
8.ĐỊA LÝ – BUỔI 8Tài liệu
9.ĐỊA LÝ – BUỔI 9Tài liệu
10.ĐỊA LÝ – BUỔI 10Tài liệu

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *