Sổ tay kiến thức hóa học 12 – Tuyensinh247

Sổ tay kiến thức hóa học 12 - Tuyensinh247

Tài liệu ôn thi (tailieuonthi.org) chia sẻ tới các bạn học sinh tài liệu PDF Sổ tay kiến thức hóa học 12 – Tuyensinh247 biên soạn miễn phí. Đây là tài liệu giúp bạn nắm bắt nhanh chóng những kiến thức trọng tâm, công thức, cấu tạo,… hóa học 12.

Nội dung Sổ tay kiến thức hóa học 12 – Tuyensinh247

Tài liệu PDF Sổ tay kiến thức hóa học 12 – Tuyensinh247 gồm 38 trang bao gồm 2 nội dung chính đó là tổng hợp kiến thức trọng tâm nhất và cung cấp công thức giải nhanh bài tập hóa học 12 và được chia thành các chủ đề cụ thể. Mỗi chủ đề sẽ nêu lý thuyết trọng tâm trước và kèm đó là công thức cần nhớ.

Nội dung tài liệu:

Tài liệu gồm các chủ đề như sau:

Ôn tập: Đại cương hóa học hữu cơ

1. Khái niệm độ bất bão hòa của hợp chất hữu cơ

2. Tính độ bất bão hòa của hợp chất hữu cơ chứa C, H, O, N, Cl

3. Tính nhanh hệ số của O2 khi đốt cháy hợp chất hữu cơ chứa C, H, O, N

4. Đốt cháy hợp chất hữu cơ chứa C, H, O

Chuyên đề 1: Este – Lipit

1. Công thức tổng quát

2. Mùi một số este thông dụng

3. Thủy phân este đơn chức thông thường.

4. Thủy phân este đặc biệt

5. Lý thuyết chất béo

Chuyên đề 2: Cacbohiđrat

1. Một số loại cacbohiđrat

2. Tóm tắt tính chất của cacbohiđrat

3. Phản ứng thủy phân

3. Bài tập phản ứng tráng gương

4. Bài tập đốt cháy cacbohiđrat

5. Bài tập độ rượu

Chuyên đề 3: Amin – Amino axit – Protein

3.1. AMIN

1. CTTQ amin

2. Các amin có trạng thái khí ở điều kiện thường

3. Cách đọc tên thay thế của amin

4. Cách sắp xếp tính bazơ của các amin: R-N

5. Sự đổi màu của quỳ tím khi gặp amin

6. Bài tập amin tác dụng với axit

7. Bài tập đốt cháy amin

3.2. AXIT

1. Amino axit thường gặp

2. Sự đổi màu của quỳ tím khi gặp amino axit

3. Bài tập amino axit tác dụng với axit

4. Bài tập amino axit tác dụng với kiềm

5. Bài tập amino axit tác dụng liên tiếp với axit sau đó tới kiềm

6. Bài tập amino axit tác dụng liên tiếp với kiềm sau đó tới axit

3.3. PEPTIT

1. Cách tính khối lượng mol của peptit

2. Thủy phân peptit trong môi trường axit

3. Thủy phân peptit trong môi trường kiềm

Chuyên đề 4: Polime

Chuyên đề 5: Đại cương về kim loại

1. Tính chất vật lí của kim loại

2. Dãy điện hóa – Quy tắc alpha

3. Bài tập kim loại tác dụng axit loại 1 (HCl, H2SO4 loãng)

4. Bài tập kim loại, oxit kim loại tác dụng axit loại 2 (HNO3, H2SO4 đặc)

5. Bài tập oxit tác dụng H+ (không xảy ra phản ứng oxi hóa – khử)

6. Khử oxit kim loại bằng CO, H2

7. Bài toán điện phân

8. Ăn mòn điện hóa

Chuyên đề 6: Kim loại kiềm – Kim loại kiềm thổ – Nhôm

1. Bài toán CO2/SO2 tác dụng với dung dịch kiềm

2. Bài toán đồ thị CO2/SO2 tác dụng với dung dịch kiềm

3. Bài toán cho từ từ OH- vào Al3+

4. Bài toán cho từ từ OH- vào {H+; Al3+}

5. Bài toán cho từ từ H+ vào AlO2-

6. Bài toán cho từ từ H+ vào {OH-, AlO2-}

7. Lý thuyết về nước cứng

Chuyên đề 7: Sắt và một số kim loại quan trọng (Sổ tay kiến thức hóa học 12 – Tuyensinh247)

7.1. SẮT VÀ HỢP CHẤT CỦA SẮT

1. Sắt

2. Hợp chất của sắt

3. Hợp kim của sắt

7.2. CROM VÀ HỢP CHẤT CỦA CROM

1. Crom

2. Hợp chất của crom

7.3. ĐỒNG VÀ HỢP CHẤT CỦA ĐỒNG

1. Đồng

2. Đồng(II) oxit

3. Đồng(II) hiđroxit

4. Muối đồng(II)

7.4 MỘT SỐ QUẶNG THƯỜNG GẶP

Chuyên đề 8: Nhận biết chất

1. Nhận biết các chất vô cơ

2. Cation

3. Anion

4. Khí

5. Nhận biết các chất hữu cơ

Chuyên đề 9: Hóa học với các vấn đề kinh tế, xã hội, môi trường

Tải Sổ tay kiến thức hóa học 12 – Tuyensinh247

Các bạn có thể tải tài liệu miễn phí tại link bên dưới.

TẢI TÀI LIỆU

Chuyên mục: Tài liệu môn Hóa

– Nhóm facebook: Góc ôn thi đánh giá tư duy – ĐGNL – THPTQG: https://www.facebook.com/groups/onthidaihoc.tlot

– Nhóm Zalo: https://zalo.me/g/qjlgvy173

Mọi khiếu nại liên quan tới bản quyền, xui vòng lòng liên hệ với chúng tôi để được xử lý

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *