Tài liệu Chuyên đề mũ – logarit 2024 – Phan Nhật Linh

Tài liệu Chuyên đề mũ – lôgarit 2024 - Phan Nhật Linh

Tài liệu ôn thi (tailieuonthi.org) chia sẻ tới các bạn học sinh PDF Chuyên đề mũ – logarit 2024 – Phan Nhật Linh miễn phí. Đây là tài liệu cực hay giúp các bạn nắm chắc chủ đề lũy thừa, mũ, logarit 12 và ôn thi THPTQG do tác giả Phan Nhật Linh biên soạn.

Giới thiệu PDF Chuyên đề mũ – logarit 2024 – Phan Nhật Linh

Tài liệu Chuyên đề mũ – lôgarit 2024 do tác giả Phan Nhật Linh biên soạn (người có nhiều tài liệu siêu hay ôn thi THPTQG) gồm 469 trang và 6 chủ đề trọng tâm, tổng hợp các dạng bài tập thường gặp về chuyên đề hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit, có đáp án và lời giải chi tiết. Đây sẽ là tài liệu cực hay dành cho các bạn muốn nắm chắc các dạng bài nâng cao và ôn thi THPTQG 2023 -2024.

Nội dung tài liệu:

Trong mỗi dạng bài (chủ đề), tác giả đều bao gồm phần kiến thức cần nhớ và bài tập minh họa cụ thể và bài tập luyện tập đi kèm với lời giải chi tiết cho các bạn dễ dàng học và ôn tập

CHỦ ĐỀ 1. LŨY THỪA.

Dạng 1: Tính, rút gọn, so sánh các số liên quan đến lũy thừa.

CHỦ ĐỀ 2. HÀM SỐ LŨY THỪA.
Dạng 2: Hàm số lũy thừa.

CHỦ ĐỀ 3. LOGARIT.
Dạng 3: Tính, rút gọn, so sánh các số liên quan đến lũy thừa.

CHỦ ĐỀ 4. HÀM SỐ MŨ – HÀM SỐ LOGARIT.

 • Dạng 4: Tập xác định, đạo hàm và sự biến thiên hàm số mũ – logarit.
 • Dạng 5: Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của biểu thức chứa hàm mũ – logarit.

CHỦ ĐỀ 5. PHƯƠNG TRÌNH MŨ – PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT.

 • Dạng 6: Tính, rút gọn, so sánh các số liên quan đến lũy thừa.
 • Dạng 7: Phương pháp đưa về cùng cơ số giải phương trình mũ – logarit.
 • Dạng 8: Phương pháp đặt ẩn phụ giải phương trình mũ – logarit.

CHỦ ĐỀ 6. BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ – LOGARIT.

 • Dạng 9: Bất phương trình mũ – logarit cơ bản.
 • Dạng 10: Phương pháp đưa về cùng cơ số giải BPT mũ – logarit.
 • Dạng 11: Phương pháp đặt ẩn phụ giải BPT mũ – logarit.
 • Dạng 12: Hàm đặc trưng giải phương trình mũ – logarit.
 • Dạng 13: Phương pháp hàm số giải bất phương trình mũ – logarit.
 • Dạng 14: Bài toán lãi suất.
 • Dạng 15: Bài toán tăng trưởng.

Tải PDF Chuyên đề mũ – logarit 2024 – Phan Nhật Linh

Các bạn có thể tải tài liệu miễn phí tại link bên dưới:

TẢI TÀI LIỆU

Mọi khiếu nại liên quan tới bản quyền, xui vòng lòng liên hệ với chúng tôi để có phương án xử lý hợp lý nhất

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://shope.ee/7f9T73diQi