[2k7] Tài liệu Hóa học 12 – Chương 1 Ester Lipit

[2k7] Tài liệu Hóa học 12 - Chương 1 Ester Lipit

Tài liệu ôn thi chia sẻ cho các bạn trọn bộ tài liệu Hóa học 12 – Chương 1 Ester Lipit, áp dụng cho kiến thức THPT chương trình mới, giúp các bạn làm chủ kiến thức Hóa học 12.

Tải tài liệu Hóa học 12: https://tailieuonthi.org/category/tai-lieu-thpt/hoa-hoc/hoa-hoc-12/

Các chủ đề chương 1 bao gồm:

 1. BÀI 1. ESTER – LIPID
 2. BÀI 2. XÀ PHÒNG VÀ CHẤT GIẶT RỮA
 3. BÀI TẬP PHÂN DẠNG
 4. ĐỀ ÔN TẬP CUỐI CHƯƠNG 1 ESTER LIPID

Các dạng bài tập bao gồm:

 • DẠNG 1: BIỆN LUẬN XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC CẤU TẠO ESTER
 • DẠNG 2: TÍNH HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG ESTER
 • DẠNG 3: BÀI TẬP PHẢN ỨNG XÀ PHÒNG HÓA ESTER ĐƠN CHỨC
 • DẠNG 4: BÀI TẬP PHẢN ỨNG XÀ PHÒNG HÓA ESTER ĐA CHỨC
 • DẠNG 5: BÀI TẬP PHẢN ỨNG XÀ PHÒNG HÓA ESTER PHENOL
 • DẠNG 6: BÀI TẬP LIPID (CHẤT BÉO) TÁC DỤNG VỚI H2 (Br2)
 • DẠNG 7: BÀI TẬP PHẢN ỨNG XÀ PHÒNG HÓA LIPID (CHẤT BÉO)

Mỗi chủ đề sẽ bao gồm: Tóm tắt lý thuyết – Bài tập vận dụng theo các dạng âu hỏi mới

Các dạng câu hỏi bài tập gồm: Câu hỏi trắc nhiệm nhiều phương án lựa chọn – Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai – Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

[2k7] Tài liệu Hóa học 12 - Chương 1 Ester Lipit

Các bài đã nêu trên của chuyên đề này đã được chia thành các chủ đề nhỏ cho các bạn dễ theo dõi và học nhé

Hướng dẫn tải tài liệu: Nếu có quảng cáo shopee nhảy tab thì bạn quay lại trang cũ bấm lại nút tải tài liệu là được nha.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *