[Phòng luyện thi] Thi thử đánh giá năng lực ĐHQGHN (HSA) lần 1

Phòng luyện thi - Thi thử đánh giá năng lực ĐHQGHN (HSA) lần 1

Thông tin bài Thi thử đánh giá năng lực ĐHQGHN (HSA) lần 1 – tổ chức bởi Tài Liệu Ôn Thi:

  • Nền tảng: Khaothi.online
  • Thời gian: 150 phút.
  • Fanpage: https://www.facebook.com/tailieuonthipage
  • Group: Góc ôn thi đánh giá tư duy – đánh giá năng lực – THPTQG

Nhóm đã mở thêm kíp luyện tập cho các bạn, hạn tới 30/06/2024 nhé. Đáp án bên dưới, các bạn làm xong có thể check nhé.

[Phòng luyện thi] Thi thử đánh giá năng lực ĐHQGHN (HSA) lần 1

Dưới đây là linh tải đề và lời giải chi tiết nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *