Tuyển chọn 300 câu logic chắc chắn thi ĐGNL HCM – Empire Team

Tuyển chọn 300 câu logic chắc chắn thi ĐGNL HCM - Empire Team

Tài liệu ôn thi (tailieuonthi.org) chia sẻ tới các bạn học sinh PDF tuyển chọn 300 câu logic chắc chắn thi ĐGNL HCM – Empire Team miễn phí. Đây là tài liệu giúp các bạn có thể tiếp cận gần gũi hơn với phần thi logic trong bài thi đánh giá năng lực HCM.

Giới thiệu PDF tuyển chọn 300 câu logic chắc chắn thi ĐGNL HCM – Empire Team

Tài liệu 300 câu logic chắc chắn thi trong bài thi ĐGNL ĐHQG HCM được biên soạn và chia sẻ miễn phí bởi Empire Team. Tài liệu gồm 34 trang đề và 97 trang đáp án có giải thích chi tiết cho các bạn ôn thi nhé.

Ví dụ 1 số câu hỏi trong tài liệu:

Sử dụng các dữ kiện sau để trả lời các câu 57 đến 60
Nhân kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam, ba Cô A, B, C ở ba trường X, Y, Z dạy mẫu 3 giờ Toán, tiếng Việt và Lịch sử. Biết rằng:
1) Cô A không dạy trường X, còn cô B không dạy trường Z.
2) Cô giáo ở trường Y dạy toán
3) Cô giáo ở trường X không dạy lịch sử
4) Cô B không dạy tiếng Việt

Bài 1. [EMPIRE TEAM]. Cô giáo ở trường nào dạy tiếng Việt?
A. X B. Y C. Z D. Y hoặc Z

Lời giải
Chọn A
Theo (3) cô giáo trường X không dạy sử nên cô ấy sẽ dạy toán hoặc tiếng Việt. Do cô giáo trường Y đã dạy toán nên cô giáo trường X dạy tiếng Việt.

Bài 2. [EMPIRE TEAM] Cô giáo A dạy môn gì? Trường nào?
A. môn toán trường X B. môn sử trường Z
C. môn tiếng việt Z D. môn sử trường X

Lời giải
Chọn B
Cô A không dạy trường X nên sẽ dạy trường Y hoặc Z. Cô B không dạy tiếng Việt (4) nên cô B không dạy X, cô B không dạy trường Z nên suy ra cô B dạy trường Y và dạy môn toán. Do đó cô A dạy trường Z và dạy môn sử ( vì theo câu 57, giáo viên trường X đã dạy tiếng Việt)

Bài 3. [EMPIRE TEAM] Cô giáo B dạy môn gì? Trường nào?
A. môn toán trường X B. môn tiếng việt trường X
C. môn toán trường Y D. môn tiếng việt trường Y

Lời giải
Chọn C
Cô B không dạy tiếng Việt (4) nên cô B không dạy X, cô B không dạy trường Z nên suy ra cô B dạy trường Y và dạy môn toán (3).

Bài 4. [EMPIRE TEAM] Cô giáo nào dạy tiếng Việt ở trường nào?

A. Cô C dạy trường X B. Cô C trường Y
C. Cô A dạy trường Z D. Cô C trường Z

Lời giải
Chọn A
Vì cô A dạy sử trường Z, cô B dạy toán trường Y nên cô C dạy tiếng Việt trường X

DỰA VÀO THÔNG TIN SAU , HÃY TRẢ LỜI CÂU HỎI TỪ 5 ĐẾN 8
Trong một trò chơi chuyền đồ vật có một nhóm bạn An, Bình, Linh, Thúy, Nga, Phúc, Minh đứng trong các ô đã đánh số thứ tự từ 1 đến 7 theo một vòng tròn. Quy tắc của trò chơi là phải chuyền đồ vật đi theo chiều thuận kim đồng hồ và chuyền cho người đứng gần mình nhất trong một thời gian cố định, người bắt đầu là người đứng vị trí số 1, kết thúc một vòng là vật đã chuyền đến vị trí số 7, nếu nhóm nào chuyền được nhiều vòng nhất thì nhóm đó sẽ thắng. Biết Minh là người đứng thứ 3, Linh là người đứng thứ 6.

Bài 5. [EMPIRE TEAM] . Phúc sẽ chuyền đồ vật cho Nga, An sẽ chuyền đồ vật cho Bình.Thứ tự đứng của các bạn trong các ô từ 1 đến 7 có thể là trường hợp nào sau đây
A. Phúc, Nga, Minh, An, Bình, Linh, Thúy
B. An, Bình, Minh, Phúc, Nga, Thúy, Linh
C. Bình, Thúy, Minh, Phúc, An, Linh, Nga
D. Bình, An, Minh, Phúc, Nga, Linh, Thúy

….

Xem trước tài liệu:

Tải PDF tuyển chọn 300 câu logic chắc chắn thi ĐGNL HCM – Empire Team

Tải tài liệu và đáp án chi tiết

TẢI TÀI LIỆU

Chuyên mục: Thi đánh giá năng lực – ĐHQG HCM

Mọi khiếu nại liên quan tới bản quyền, xui vòng lòng liên hệ với chúng tôi để có phương án xử lý hợp lý nhất

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *