Bảng hệ thống sự kiện lịch sử 12 theo bài (Lịch sử Việt Nam)

Bảng hệ thống sự kiện lịch sử 12 theo bài (Lịch sử Việt Nam)

Tài liệu ôn thi (tailieuonthi.org) chia sẻ tới các bạn học sinh PDF Bảng hệ thống sự kiện lịch sử 12 theo bài (phần Lịch sử Việt Nam) miễn phí. Đây là tài liệu tổng hợp lại các mốc sự kiện cần phải nhớ về Lịch sử Việt Nam, phục vụ cho các bài thi môn Lịch sử

Giới thiệu Sách 1260 câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 12 – Trương Ngọc Thơi

Tài liệu gồm 7 trang là các bảng tổng hợp hệ thống sự kiện lịch sử Việt Nam theo từng bài trong chương trình lịch sử 12. Cụ thể gồm những bài như sau:

 • Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ 1919 – 1925
 • Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ 1925 – 1930
 • Phong trào cách mạng 1930 – 1935
 • Phong trào dân chủ 1936- 1939
 • Phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng tám (1939-1945). Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời
 • Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa từ sau ngày 2/9/2945 đế ngày 19/12/1946
 • Những năm đầu cuộc khánh chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 – 1950)
 • Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân pháp kết thức 1953 – 1954
 • Nhân dân hai miền trực tiếp đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược 1965-1973
 • BƯỚC PHÁT TRIỂN CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1951 – 1953)
 • CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP KẾT THÚC 1953 – 1954
 • XÂY DỰNG CNXH Ở MIỀN BẮC, ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN Ở MIỀN NAM (1959-1965)
 • NHÂN DÂN HAI MIỀN TRỰC TIẾP ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ XÂM LƯỢC (1965 – 1973)
 • KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC, GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM (1973 – 1975)

Các bạn có thể xem trước tài liệu tại đây:

Tải Sách 1260 câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 12 – Trương Ngọc Thơi

Các bạn có thể tải tài liệu miễn phí tại link bên dưới.

TẢI TÀI LIỆU

Chuyên mục: Tài liệu môn Lịch sử (Lịch sử 12)

Mọi khiếu nại liên quan tới bản quyền, xui vòng lòng liên hệ với chúng tôi để có phương án xử lý hợp lý nhất

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *