Bộ đề thi THPTQG môn lịch sử chính thức 2018 – 2022 (Cô Sen)

Bộ đề thi THPTQG môn lịch sử chính thức 2018 - 2022 (Cô Sen)

Tài liệu ôn thi (tailieuonthi.org) chia sẻ tới các bạn học sinh Bộ đề thi THPTQG môn lịch sử chính thức 2018 – 2022 do Cô Hương Sen biên soạn miễn phí. Đây là tài liệu tổng hợp lại các đề thi chính thức của Bộ giáo dục, là nguồn tài liệu học tập cực sát cho kỳ thi tốt nghiệp THPT của học sinh.

Giới thiệu Sách Bộ đề thi THPTQG môn lịch sử chính thức 2018 – 2022

Bộ đề thi THPTQG môn lịch sử chính thức 2018 – 2022 có đáp án này do cô Hương Sen tổng hợp và biên soạn. Tài liệu gồm 184 trang bao gồm các đề như sau:

 • Đề minh họa kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018
 • Đề minh họa kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019
 • Đề minh họa kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020
 • Đề minh họa kỳ thi THPT Quốc gia năm 2021
 • Đề minh họa kỳ thi THPT Quốc gia năm 2022
 • Đề thi chính thức – Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 mã gốc 01
 • Đề thi chính thức – Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 mã gốc 02
 • Đề thi chính thức – Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 mã gốc 03
 • Đề thi chính thức – Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 mã gốc 04
 • Đề thi chính thức – Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 mã gốc 01
 • Đề thi chính thức – Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 mã gốc 02
 • Đề thi chính thức – Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020 mã gốc 01
 • Đề thi chính thức – Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020 mã gốc 02
 • Đề thi chính thức – Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020 mã gốc 03
 • Đề thi chính thức – Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020 mã gốc 04
 • Đề thi chính thức – Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2021 mã gốc 01
 • Đề thi chính thức – Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2021 mã gốc 02
 • Đề thi chính thức – Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2021 mã gốc 03
 • Đề thi chính thức – Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2021 mã gốc 04
 • Đề thi chính thức – Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2021 đợt 2 mã gốc 01
 • Đề thi chính thức – Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2021 đợt 2 mã gốc 02
 • Đề thi chính thức – Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2022 mã gốc 01
 • Đề thi chính thức – Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2022 mã gốc 02
 • Đề thi chính thức – Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2022 mã gốc 03
 • Đề thi chính thức – Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2022 mã gốc 04

Các bạn có thể xem trước tài liệu tại đây:

Tải Bộ đề thi THPTQG môn lịch sử chính thức 2018 – 2022

Các bạn có thể tải tài liệu miễn phí tại link bên dưới.

TẢI TÀI LIỆU

Chuyên mục: Đề thi TN THPT môn Lịch sử (THPTQG)

Mọi khiếu nại liên quan tới bản quyền, xui vòng lòng liên hệ với chúng tôi để có phương án xử lý hợp lý nhất

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *