Tổng hợp tài liệu, đề thi thử đánh giá tư duy Bách Khoa (TSA)

Tổng hợp tài liệu, đề thi thử đánh giá tư duy Bách Khoa (TSA)

Trong bài viết này, Tài liệu ôn thi (tailieuonthi.org) sẽ tổng hợp lại các tài liệu và đề thi thử đánh giá tư duy Bách Khoa (TSA) mà chúng mình đã chia sẻ thành 1 bài viết cho các bạn dễ dàng tìm kiếm và tải tài liệu nhé. Tài liệu ôn thi đánh giá năng lực này được mình sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau, mình sẽ cố gắng update cả đáp án nếu có nhé.

Hướng dẫn tải tài liệu: Nếu có quảng cáo shopee nhảy tab thì bạn quay lại trang cũ bấm lại nút tải tài liệu là được nha.

 1. Đề minh họa đánh giá tư duy ĐH Bách Khoa 2024 số 1
 2. Đề minh họa đánh giá tư duy Bách Khoa 2024 số 2
 3. Đề minh họa đánh giá tư duy ĐH Bách Khoa 2024 số 3
 4. Đề minh họa đánh giá tư duy ĐH Bách Khoa 2024 số 4
 5. Đề minh họa đánh giá tư duy ĐH Bách Khoa 2024 số 5
 6. Đề thi thử đánh giá tư duy Đại học Bách Khoa Hà Nội 2024 – TSA
 7. Đề thi thử đánh giá tư duy Bách Khoa – Tuyensinh247 mã BK2412
 8. Đề thi thử đánh giá tư duy Bách Khoa full giải chi tiết – TLC01
 9. Đề thi thử đánh giá tư duy Bách Khoa full giải chi tiết – TLC03
 10. Đề thi thử đánh giá tư duy Bách Khoa full giải chi tiết – TLC02
 11. Đề thi thử đánh giá tư duy Bách Khoa full giải chi tiết – TLC04
 12. Đề thi thử đánh giá tư duy Bách Khoa full giải chi tiết – TLC05
 13. Đề thi thử đánh giá tư duy Bách Khoa full giải chi tiết – TLC06
 14. Đề thi thử đánh giá tư duy Bách Khoa full giải chi tiết – TLC07
 15. Đề thi thử đánh giá tư duy Bách Khoa full giải chi tiết – TLC08
 16. Đề thi thử đánh giá tư duy Bách Khoa full giải chi tiết – TLC09
 17. Đề thi thử đánh giá tư duy Bách Khoa full giải chi tiết – TLC10
 18. Đề đánh giá tư duy Bách Khoa TSA TLC11: TẢI ĐỀ VÀ LỜI GIẢI
 19. Đề đánh giá tư duy Bách Khoa TSA TLC12: TẢI ĐỀ VÀ LỜI GIẢI
 20. Đề đánh giá tư duy Bách Khoa TSA TLC13: TẢI ĐỀ VÀ LỜI GIẢI
 21. Đề đánh giá tư duy Bách Khoa TSA TLC14: TẢI ĐỀ VÀ LỜI GIẢI
 22. Đề đánh giá tư duy Bách Khoa TSA TLC15: TẢI ĐỀ VÀ LỜI GIẢI
 23. Đề đánh giá tư duy Bách Khoa TSA TLC16: TẢI ĐỀ VÀ LỜI GIẢI
 24. Đề đánh giá tư duy Bách Khoa TSA TLC17: TẢI ĐỀ VÀ LỜI GIẢI
 25. Đề đánh giá tư duy Bách Khoa TSA TLC18: TẢI ĐỀ VÀ LỜI GIẢI
 26. Đề đánh giá tư duy Bách Khoa TSA TLC19: TẢI ĐỀ VÀ LỜI GIẢI
 27. Đề đánh giá tư duy Bách Khoa TSA TLC20: TẢI ĐỀ VÀ LỜI GIẢI
 28. Đề đánh giá tư duy Bách Khoa TSA TLC21: TẢI ĐỀ VÀ LỜI GIẢI
 29. Đề đánh giá tư duy Bách Khoa TSA TLC22: TẢI ĐỀ VÀ LỜI GIẢI
 30. Đề đánh giá tư duy Bách Khoa TSA TLC23: TẢI ĐỀ VÀ LỜI GIẢI
 31. Đề đánh giá tư duy Bách Khoa TSA TLC24: TẢI ĐỀ VÀ LỜI GIẢI
 32. Đề đánh giá tư duy Bách Khoa TSA TLC25: TẢI ĐỀ VÀ LỜI GIẢI
 33. Đề đánh giá tư duy Bách Khoa TSA TLC26: TẢI ĐỀ VÀ LỜI GIẢI
 34. Đề đánh giá tư duy Bách Khoa TSA TLC27: TẢI ĐỀ VÀ LỜI GIẢI
 35. Đề đánh giá tư duy Bách Khoa TSA TLC28: TẢI ĐỀ VÀ LỜI GIẢI
 36. Đề đánh giá tư duy Bách Khoa TSA TLC29: TẢI ĐỀ VÀ LỜI GIẢI
 37. Đề đánh giá tư duy Bách Khoa TSA TLC30: TẢI ĐỀ VÀ LỜI GIẢI
 38. Đề đánh giá tư duy Bách Khoa TSA TLC31: TẢI ĐỀ VÀ LỜI GIẢI

 1. 2 đề đọc hiểu ôn thi đánh giá tư duy Bách Khoa 2024 (video chữa chi tiết)
 2. Đề đọc hiểu đánh giá tư duy Đại học Bách Khoa Hà Nội 01
 3. Đề đọc hiểu đánh giá tư duy Đại học Bách Khoa Hà Nội 02
 4. Đề đọc hiểu đánh giá tư duy Đại học Bách Khoa Hà Nội 03
 5. Đề đọc hiểu đánh giá tư duy Đại học Bách Khoa Hà Nội 04

 1. Đề khoa học – Đánh giá tư duy Bách Khoa Hà Nội 2024 số 1
 2. Đề khoa học – Đánh giá tư duy Bách Khoa Hà Nội 2024 số 2
 3. Đề khoa học – đánh giá tư duy Bách Khoa – SOICT (Vật lý, hóa học, sinh học)
 4. Đề khoa học đánh giá tư duy Đại học Bách Khoa Hà Nội số 03
 5. Đề khoa học đánh giá tư duy Đại học Bách Khoa Hà Nội số 04
 6. Đề khoa học đánh giá tư duy Đại học Bách Khoa Hà Nội số 05
 7. Đề khoa học đánh giá tư duy Đại học Bách Khoa Hà Nội số 06
 8. Đề khoa học đánh giá tư duy Đại học Bách Khoa Hà Nội số 07
 9. Đề khoa học đánh giá tư duy Đại học Bách Khoa Hà Nội số 08
 10. Đề khoa học đánh giá tư duy Đại học Bách Khoa Hà Nội số 09
 11. Đề khoa học đánh giá tư duy Đại học Bách Khoa Hà Nội số 10
 12. Đề khoa học đánh giá tư duy Đại học Bách Khoa Hà Nội số 11
 13. Đề khoa học đánh giá tư duy Đại học Bách Khoa Hà Nội số 12
 1. Đề toán học đánh giá tư duy Đại học Bách Khoa Hà Nội 01
 2. Đề toán học đánh giá tư duy Đại học Bách Khoa Hà Nội 02
 3. Đề toán học đánh giá tư duy Đại học Bách Khoa Hà Nội 03
 4. Đề toán học đánh giá tư duy Đại học Bách Khoa Hà Nội 04
 5. Đề toán học đánh giá tư duy Đại học Bách Khoa Hà Nội 05
 6. Ôn thi đánh giá tư duy: Chủ đề số học và xác suất thống kê
 7. Ôn thi đánh giá tư duy: Chủ đề số lượng giác, dãy số, cấp số
 8. Ôn thi đánh giá tư duy Bách Khoa: Chủ đề hàm số
 9. Ôn thi đánh giá tư duy Bách Khoa: Chủ đề hình học
 10. Ôn thi đánh giá tư duy Bách Khoa: Chủ đề Mũ Logarit

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *