[2k7] Tài liệu Hóa học 12 – Chương 3 Hợp chất chứa Nitrogen

[2k7] Tài liệu Hóa học 12 - Chương 3 Hợp chất chứa Nitrogen

Tài liệu ôn thi chia sẻ cho các bạn trọn bộ tài liệu Chương 3 Hợp chất chứa Nitrogen, áp dụng cho kiến thức THPT chương trình mới, giúp các bạn làm chủ kiến thức Hóa học 12.

Các chủ đề chương 1 bao gồm:

 1. BÀI 8.AMINE
 2. BÀI 9. AMNO ACID – PEPTIDE
 3. BÀI 10. PROTEIN VÀ ENZYME
 4. BÀI TẬP PHÂN DẠNG
 5. ĐỀ ÔN TẬP CUỐI CHƯƠNG 3. HỢP CHẤT CHỨA NITROGEN

Các dạng bài tập bao gồm:

 • DẠNG 1: AMINE TÁC DỤNG VỚI ACID
 • DẠNG 2: AMINO ACID TÁC DỤNG VỚI ACID
 • DẠNG 3: AMINO ACID TÁC DỤNG VỚI BASE
 • DẠNG 4: AMINO ACID TÁC DỤNG VỚI ACID – BASE (TÍNH LƯỠNG TÍNH)
 • DẠNG 5: HỖN HỢP AMINO ACID VÀ ACID VÔ CƠ TÁC DỤNG VỚI BASE
 • DẠNG 6: HỖN HỢP AMINO ACID VÀ BASE VÔ CƠ TÁC DỤNG VỚI ACID
 • DẠNG 7: DẠNG TOÁN ESTER CỦA AMINO ACID
 • DẠNG 8: THUỶ PHÂN PEPTIDE
 • DẠNG 9: THUỶ PHÂN PEPTIDE TRONG MÔI TRƯỜNG ACID
 • DẠNG 10: THUỶ PHÂN PEPTIDE TRONG MÔI TRƯỜNG BASE

  Mỗi chủ đề sẽ bao gồm: Tóm tắt lý thuyết – Bài tập vận dụng theo các dạng âu hỏi mới

  Các dạng câu hỏi bài tập gồm: Câu hỏi trắc nhiệm nhiều phương án lựa chọn – Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai – Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

  [2k7] Tài liệu Hóa học 12 - Chương 3 Hợp chất chứa Nitrogen

  Các bài đã nêu trên của chuyên đề này đã được chia thành các chủ đề nhỏ cho các bạn dễ theo dõi và học nhé

  Hướng dẫn tải tài liệu: Nếu có quảng cáo shopee nhảy tab thì bạn quay lại trang cũ bấm lại nút tải tài liệu là được nha.

  Related Posts

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *