[2k7] Tài liệu Hóa học 12 – Chương 2 CarboHydrate

[2k7] Tài liệu Hóa học 12 - Chương 2 CarboHydrate

Tài liệu ôn thi chia sẻ cho các bạn trọn bộ tài liệu Hóa học 12 – Chương 2 CarboHydrate, áp dụng cho kiến thức THPT chương trình mới, giúp các bạn làm chủ kiến thức Hóa học 12.

Các chủ đề chương 1 bao gồm:

  1. BÀI 4. GIỚI THIỆU VỀ CARBOHYDRATE. GLUCOSE VÀ FRUCTOSE
  2. BÀI 5. SACCHAROSE VÀ MALTOSE
  3. BÀI 6. TINH BỘT VÀ CELLULOSE
  4. B. BÀI TẬP PHÂN DẠNG
  5. ĐỀ ÔN TẬP CUỐI CHƯƠNG 2 CARBOHYDRATE

Các dạng bài tập bao gồm:

  • DẠNG 1: BÀI TẬP PHẢN ỨNG TRÁNG GƯƠNG GLUCOSE (FRUCTOSE)
  • DẠNG 2: BÀI TẬP PHẢN ỨNG THỦY PHÂN CARBOHYDRATe
  • DẠNG 3: BÀI TẬP PHẢN ỨNG THỦY PHÂN – TRÁNG GƯƠNG CARBOHYDRATE
  • DẠNG 4: BÀI TẬP PHẢN ỨNG LÊN MEN CARBOHYDRATE
  • DẠNG 5: BÀI TẬP PHẢN ỨNG CELLULOSE TÁC DỤNG HNO3

Mỗi chủ đề sẽ bao gồm: Tóm tắt lý thuyết – Bài tập vận dụng theo các dạng âu hỏi mới

Các dạng câu hỏi bài tập gồm: Câu hỏi trắc nhiệm nhiều phương án lựa chọn – Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai – Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

[2k7] Tài liệu Hóa học 12 - Chương 2 CarboHydrate

Các bài đã nêu trên của chuyên đề này đã được chia thành các chủ đề nhỏ cho các bạn dễ theo dõi và học nhé

Hướng dẫn tải tài liệu: Nếu có quảng cáo shopee nhảy tab thì bạn quay lại trang cũ bấm lại nút tải tài liệu là được nha.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *