Đề minh họa đánh giá tư duy ĐH Bách Khoa 2024 số 1

Đề minh họa đánh giá tư duy ĐH Bách Khoa 2024 số 1

Tài liệu ôn thi (tailieuonthi.org) chia sẻ cho các bạn đề minh họa đánh giá tư duy Đại học Bách Khoa Hà Nội 2024 số 1 với đầy đủ các bài thi toán; đọc hiểu; khoa học tự nhiên đi kèm lời giải chi tiết cho các bạn có thể làm quen với các dạng câu hỏi và có định hướng ôn tập hợp lý để chuẩn bị cho kỳ thi tư duy sắp tới.

Tải đề minh họa đánh giá tư duy ĐH Bách Khoa 2024 số 1 (kèm lời giải)

Bộ đề minh họa đánh giá tư duy số 1 này gồm đầy đủ đề toán; đọc hiểu; đề thi khoa học tự nhiên và lời giải đi kèm chi tiết. Các bạn nhấn download để tải và xem toàn bộ nhé.

Trích dẫn đề minh họa đánh giá tư duy ĐH Bách Khoa 2024 số 1

Dưới đây chỉ là trích dẫn của đề minh họa đánh giá tư duy số 1, còn lời giải chi tiết ở trong thư mục nhé.

Phần toán học đề minh họa đánh giá tư duy

2. Trong không gian Oxyz , cho ba điểm A(-2,0,0); B(0;3;0) và C(0;0;4) và . Mặt phẳng (ABC) có phương trình là?

3. Cho hàm số có đồ thị như hình bên dưới. Tập hợp các giá trị của tham số để hàm số có 5 điểm cực trị là tập con của các tập hợp nào sau
đây?

5. Một lon nước hình trụ có dung tích là 340ml, cao 10cm . Biết rằng thể tích vỏ lon không đáng kể và kết quả làm tròn tới chữ số thập
phân thứ nhất. Đường kinh đáy lon nước là? Diện tích toàn phần của lon nước là?

8. Cho hình chóp đều SABCD với O là tâm đáy. Khoảng cách từ đến mặt bên bằng 1 và góc giữa mặt bên với đáy bằng 45 độ. Thể tích
khối chóp bằng?

…..

Phần đọc hiểu đề minh họa đánh giá tư duy

Cho đoạn văn:

[1] “Tại diễn đàn Vietnam Educamp 2019 mới đây, có đến gần 1/3 số tham luận bàn về chủ đề công nghệ giáo dục (edtech)
với ba mối quan tâm rõ nét: xu hướng cá nhân hóa, xu hướng chuyển đổi số, và những băn khoăn trước thềm Công nghiệp
4.0.”….

1. Ý nào sau đây thể hiện gần nhất nội dung chính của bài đọc trên?
A. Một cái nhìn tổng quan về nền giáo dục Việt Nam hiện nay. B. Các xu hướng phát triển công nghệ giáo dục tại Việt Nam.
C. Xu thế chuyển đổi số trong giáo dục tại Việt Nam. D. Một số băn khoăn trước thềm Công nghiệp 4. 0.
2.

2. Cụm từ “giáo dục cá nhân hóa” trong đoạn mang ý nghĩa gì?
A. Giáo dục tinh thần của chủ nghĩa cá nhân cho học sinh. B. Phổ cập giáo dục cho mỗi cá nhân trong xã hội.
C. Tổ chức việc dạy và học phù hợp cho từng cá thể học sinh. D. Giảng dạy trực tuyến cho từng cá nhân học sinh.

…..

Phần khoa học đề minh họa đánh giá tư duy

10. Định luật Avogadro dựa trên căn bản Hóa học nói lên sự liên hệ giữa khối lượng phân tử và tỉ trọng của
A. chất rắn. B. chất khí.
C. chất lỏng. D. vật chất ở mọi trạng thái.

19. Ánh sáng có bước sóng 25 μm có thể truyền qua những loại vật liệu nào sau đây?
A. Potassium bromide. B. Potassium bromide và caesium iodide.
C. Lithium fluoride và caesium iodide D. Lithium fluoride và thủy tinh đá lửa.

…………………………………………………………………………….

Mọi khiếu nại liên quan tới bản quyền, xui vòng lòng liên hệ với chúng tôi để có phương án xử lý hợp lý nhất.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://shope.ee/7pSuubmESm