Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG HCM 2023 và đáp án – Empire Team

Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG HCM 2023 và đáp án - Empire Team

Tài liệu ôn thi (tailieuonthi.org) chia sẻ tới các bạn học sinh PDF tĐề thi đánh giá năng lực ĐHQG HCM 2023 và đáp án – Empire Team miễn phí. Đây là tài liệu giúp các bạn luyện các dạng bài trong bài thi đánh giá năng lực ĐHQG HCM.

Giới thiệu Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG HCM 2023 và đáp án – Empire Team

Tài liệu Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG HCM 2023 và đáp án được biên soạn và chia sẻ miễn phí bởi Empire Team. Tài liệu gồm 24 trang đề và 45 trang đáp án có giải thích chi tiết cho các bạn ôn thi nhé.

Ví dụ 1 số câu hỏi trong tài liệu:

Câu 1: Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống
Thân em như cái sạp vàng
Anh như chiếu rách giữa …….. bỏ quên
A. nhà. B. chợ. C. rừng. D. đàng

Câu 2: [HỆ THỐNG GIÁO DỤC – EMPIRE.EDU.VN]
“Thóc bồ thương kẻ ăn đong
Có chồng thương kẻ nằm không một mình.”

“Dốc bồ thương kẻ ăn đong
Góa chồng thương kẻ nằm không một mình.”
Hai bài ca dao trên thể hiện tính nổi bật đặc tính nào của văn học dân gian ?
A. Nguyên hợp. B. Truyền miệng. C. Thực hành. D. Dị bản

Câu 3: Ý nghĩa nào sau đây không đúng về
nghệ thuật tác phẩm “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” của nhà văn Nguyễn Đình Chiểu ?
A. Nhiều điển tích, điển cố.
B. Mang đậm chất sử thi (anh hùng ca) mới mẻ.
C. Ngôn ngữ dân dã, mộc mạc, đậm bản sác địa phương Nam Bộ.
D. Sử dụng lối văn biền ngẫu.

Câu 21: …………. vloggers attract their viewers with their exclusive cooking videos
A. As many as. B. More and more. C. Much more. D. Many more of.
Giải:
Giải thích:

  • More and more + N (số nhiều hoặc không đếm được): ngày càng nhiều.
  • S + V + multiple numbers + AS + much/many/adj/adv + (N) + AS + N/pronoun: so sánh gấp nhiều lần.
  • S + V + far/much + more + adj/adv (tính từ dài) + than + N/pronoun.
  • Không có “many more of”
    Dịch: “Ngày càng nhiều vlogger thu hút người xem bằng những video nấu ăn độc quyền của họ.”

Câu 42: [HỆ THỐNG GIÁO DỤC – EMPIRE.EDU.VN] Một người mua 2kg đường, 400g đậu, 700g hạt dưa với số tiền là 284 000 đồng, người thứ hai mua 3kg đậu, 500g đường, 900g hạt dưa với tổng số tiền là 366 000 đồng Người thứ ba mua 1 kg đường, 500g đậu, 800g hạt dưa phải trả bao nhiêu tiền ?
A. 342.000 đồng B. 360.000 đồng C. 322.000 đồng. D. 210.000 đồng.

….

Xem trước tài liệu:

Tải Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG HCM 2023 và đáp án – Empire Team

Tải tài liệu và đáp án chi tiết

TẢI TÀI LIỆU

Chuyên mục: Thi đánh giá năng lực – ĐHQG HCM

Mọi khiếu nại liên quan tới bản quyền, xui vòng lòng liên hệ với chúng tôi để có phương án xử lý hợp lý nhất

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *