Đề thi đánh giá tư duy 2020 và đáp án – ĐHBKHN

Đề thi đánh giá tư duy 2020 và đáp án – ĐHBKHN

Dưới đây là các đề thi đánh giá tư duy 2020 của trường đại học Bách Khoa Hà Nội và đáp án chi tiết. Đây là tài liệu mà các bạn ôn thi tư duy không thể bỏ qua.

Bài thi đánh giá tư duy được thiết kế với mục tiêu đánh giá khả năng vận dụng kiến thức cơ bản và một số năng lực cần có của thí sinh để theo học thành công các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật và kinh tế. Nội dung kiến thức và các câu hỏi trong bài thi được xây dựng phù hợp với đặc điểm của giáo dục Việt Nam và theo cách tiếp cận tiên tiến trên thế giới.

Tham khảo: Đề thi đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội 2022

1. Đề thi đánh giá tư duy 2020 mã 101 và đáp án

2. Đề thi đánh giá tư duy 2020 mã 102 và đáp án

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://shope.ee/7pSuubmESm