Đề thi thử THPTQG 2023 môn Vật lý Nghệ An lần 2 (có lời giải)

Tài liệu ôn thi (tailieuonthi.org) chia sẻ tới các bạn học sinh đề thi thử THPTQG 2023 môn vật lý Nghệ An lần 2 kèm lời giải chi tiết. Chúc các bạn ôn tập hết mình.

Tải đề thi thử THPTQG 2023 môn Vật lý Nghệ An lần 2

Tham khảo: Đề thi thử THPTQG 2023 môn Vật lý Quảng Bình (có lời giải)

Giới thiệu đề thi thử THPTQG 2023 môn Vật lý Nghệ An lần 2

Câu 1: Khi nói về sóng vô tuyến phát biểu nào sau đây là sai?
A. Sóng vô tuyến có tần số lớn hơn 30MHz đi xuyên qua tầng điện li
B. Sóng ngắn vô tuyến phản xạ rất tốt ở tầng điện li và mặt đất
C. Sóng vô tuyến là sóng điện từ có bước sóng dưới vài cm
D. Các phần tử không khí ở tầng khí quyển hấp thụ rất mạnh các sóng dài

Câu 3: Tia X được ứng dụng trong trường hợp nào sau đây?
A. tia X được dùng trong các bộ điều khiển từ xa
B. tiệt trùng nước và thực phẩm trước khi đóng gói
C. tia X được dùng trong vô tuyến định vị
D. tìm khuyết tật trong các vật đúc bằng kim loại

Câu 5: Khi truyền từ không khí vào thủy tinh thì phôtôn của ánh sáng đơn sắc thay đổi yếu tố nào sau đây?
A. Bước sóng. B. Màu sắc. C. Tần số. D. Năng lượng.

Câu 6: Đặt vào hai bản của tụ điện một hiệu điện thế không đổi U thì điện tích của bản dương của tụ điện là Q . Điện dung của tụ điện được tính theo công thức nào sau đây?

Câu 10: Thiết bị đóng cửa tự động là ứng dụng của dao động nào sau đây?
A. Dao động duy trì. B. Dao động cộng hưởng.
C. Dao động tắt dân. D. Dao động cưỡng bức

Câu 11: Khi nói về quang phổ, phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Quang phổ vạch hấp thụ là quang phổ liên tục thiếu đi một số vạch màu.
B. Quang phổ vạch do chất rắn và chất lỏng bị nung nóng phát ra.
C. Quang phổ liên tục phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng.
D. Quang phổ vạch phát xạ không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng.

Câu 13: Vật liệu nào sau đây được dùng làm vật liệu cách âm?
A. Nhôm. B. Đồng. C. Gồ. D. Xốp.

Câu 14: Chất nào sau đây không phải là chất quang dẫn?
A. Ge . B. Si. C. Pb . D. CdS.

Câu 15: Một sóng cơ hình sin lan truyền trong môi trường đàn hồi. Bước sóng là quãng đường sóng truyền được trong
A. một chu kỳ. B. hai chu kỳ. C. nửa chu kỳ. D. một giây.

Câu 16: Chiết suất của thủy tinh đối với ánh sáng đơn sắc nào sau đây là lớn nhất?
A. Ánh sáng lam. B. Ánh sáng tím. C. Ánh sáng đỏ. D. Ánh sáng lục.

Câu 18: Phản ứng nhiệt hạch là phản ứng trong đó
A. hai hạt nhân nhẹ tổng hợp lại thành một hạt nặng hơn,
B. một hạt nhân nặng vỡ thành hai hạt nhẹ hơn.
C. hai hạt nhân có số khối trung bình tổng hợp lại thành một hạt nặng hơn.
D. một hạt nhân kém bên tự phát phân rã và biến đổi thành hạt nhân khác.

…….

Đáp án Đề thi thử THPTQG 2023 môn Vật lý Nghệ An lần 2

Mọi khiếu nại liên quan tới bản quyền, xui vòng lòng liên hệ qua email [email protected] để được giải quyết một cách hợp lý nhất. Xin cảm ơn!

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://shope.ee/AKAFtTnioK