Đề thi thử THPTQG 2023 môn Vật lý Quảng Bình (có lời giải)

Tài liệu ôn thi (tailieuonthi.org) chia sẻ tới các bạn học sinh đề thi thử THPTQG 2023 môn vật lý Quảng Bình kèm lời giải chi tiết. Chúc các bạn ôn tập hết mình.

Tải đề thi thử THPTQG 2023 môn Vật lý Quảng Bình

Tham khảo: Đề thi thử THPTQG 2023 môn Vật lý Nghệ An (có lời giải)

Giới thiệu đề thi thử THPTQG 2023 môn Vật lý Quảng Bình

Câu 1: Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự do thì
A. năng lượng điện trường và năng lượng từ trường luôn không đổi.
B. năng lượng điện trường tập trung ở cuộn cảm.
C. năng lượng từ trường tập trung ở tụ điện.
D. năng lượng điện từ của mạch được bảo toàn.

Câu 2: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về ánh sáng đơn sắc?
A. Trong cùng một môi trường truyền, vận tốc ánh sáng tím nhỏ hơn vận tốc ánh sáng đỏ.
B. Trong chân không, các ánh sáng đơn sắc khác nhau truyền đi với cùng vận tốc.
C. Chiết suất của một môi trường trong suốt đối với ánh sáng đỏ lớn hơn chiết suất của môi
trường đó đối với ánh sáng tím.
D. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính.

Câu 3: Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Trong phóng xạ hạt nhân khối lượng được bảo toàn.
B. Phóng xạ là một dạng phản ứng hạt nhân toả năng lượng.
C. Lực gây ra phóng xạ hạt nhân là lực tương tác điện (lực Culông).
D. Quá trình phóng xạ hạt nhân phụ thuộc vào điều kiện bên ngoài như áp suất, nhiệt độ.

Câu 4: Trong sóng cơ, sóng dọc là sóng mà phương dao động của các phần tử môi trường
A. trùng với phương truyền sóng. B. luôn là phương nằm ngang.
C. luôn là phương thẳng đứng. D. vuông góc với phương truyền sóng.

Câu 5: Mạch điện kín gồm một nguồn điện có suất điện động E và điện trở trong r , điện trở mạch ngoài là R . Cường độ dòng điện trong mạch là?

Câu 6: Đặt vào hai đầu cuộn cảm L điện áp xoay chiều có tần số góc  . Cảm kháng của cuộn cảm là?

Câu 8: Trong sơ đồ khối của một máy thu thanh đơn giản không có bộ phận nào dưới đây?
A. Mạch khuếch đại. B. Mạch tách sóng. C. Mạch biến điệu. D. Mạch chọn sóng.

Câu 9: Khi truyền âm từ nước ra không khí, kết luận nào sau đây không đúng?
A. Tần số âm không thay đổi. B. Tốc độ truyền âm giảm.
C. Bước sóng thay đổi. D. Tốc độ truyền âm tăng.

Câu 10: Tia X có
A. cùng bản chất với sóng vô tuyến.
B. bước sóng lớn hơn bước sóng của tia hồng ngoại.
C. bước sóng nhỏ hơn bước sóng của tia γ.
D. cùng bản chất với siêu âm.

Câu 14: Hiện tượng quang dẫn xảy ra đối với
A. kim loại. B. điện môi. C. chất điện phân. D. chất bán dẫn.

Câu 18: Trong mạch điện xoay chiều có R , L , C mắc nối tiếp, dòng điện có tần số góc  . Hiện tượng cộng hưởng điện xảy ra khi?

Câu 22: Trên một sợi dây đàn hồi dài 1,2 m với hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Biết sóng truyền trên dây có tần số 100 Hz và tốc độ 80 m/s. Số bụng sóng trên dây là
A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.

đáp án Đề thi thử THPTQG 2023 môn Vật lý Quảng Bình

Mọi khiếu nại liên quan tới bản quyền, xui vòng lòng liên hệ qua email [email protected] để được giải quyết một cách hợp lý nhất. Xin cảm ơn!

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://shope.ee/AKAFtTnioK