Đề thi thử THPTQG 2023 môn Vật lý Phú Thọ lần 2 (có lời giải)

Tài liệu ôn thi (tailieuonthi.org) chia sẻ tới các bạn học sinh đề thi thử THPTQG 2023 môn vật lý Phú Thọ lần 2 kèm lời giải chi tiết. Chúc các bạn ôn tập hết mình.

Tải đề thi thử THPTQG 2023 môn Vật lý Phú Thọ lần 2

Tham khảo: Đề thi thử THPTQG 2023 môn Vật lý Quảng Trị

Giới thiệu đề thi thử THPTQG 2023 môn Vật lý Phú Thọ lần 2

Câu 1: Người có thể nghe được âm có tần số
A. trên 20 kHz. B. từ thấp đến cao. C. từ 16 Hz đến 20 kHz. D. dưới 16 Hz.

Câu 2: Dụng cụ dùng để đo độ lớn lực tương tác tĩnh điện giữa hai điện tích là
A. tĩnh điện kế. B. vôn kế. C. cân xoắn Cu-lông. D. ampe kế.

Câu 3: Khi có sóng dừng trên dây, khoảng cách giữa hai nút liên tiếp bằng
A. một số nguyên lần bước sóng. B. một nửa bước sóng.
C. một bước sóng. D. một phần tư bước sóng.

Câu 4: Hạt tải điện trong kim loại là
A. êlectron và ion dương. B. êlectron.
C. ion dương và ion âm. D. êlectron, ion dương và ion âm.

Câu 5: Phát biểu nào sau đây đúng? Với dao động cơ tắt dần thì
A. biên độ của dao động giảm dần theo thời gian.
B. cơ năng của vật tăng dần theo thời gian.
C. ma sát và lực cản càng lớn thì dao động tắt dần càng chậm.
D. vận tốc giảm dần theo thời gian.

Câu 8: Đơn vị của tần số góc là
A. rad/s. B. giây. C. Hz. D. rad.

Câu 11: Tốc độ truyền sóng cơ tăng dần trong các môi trường
A. lỏng, khí, rắn. B. khí, lỏng, rắn. C. rắn, lỏng, khí. D. rắn, khí, lỏng.

Câu 12: Véctơ vận tốc của một vật dao động điều hòa luôn
A. hướng ra xa vị trí cân bằng. B. hướng về vị trí cân bằng.
C. cùng hướng chuyển động. D. ngược hướng chuyển động.

Câu 13: Khi hoạt động, thiết bị có chức năng chính để chuyển hóa điện năng thành cơ năng là
A. động cơ không đồng bộ. B. máy phát điện xoay chiều ba pha.
C. máy biến áp. D. máy phát điện xoay chiều một pha.

Câu 14: Quang điện trong là hiện tượng ánh sáng giải phóng
A. các ion dương và ion âm. B. các ion dương.
C. các ion âm. D. các êlectron liên kết thành êlectron dẫn.

Câu 15: Cho bốn ánh sáng đơn sắc: đỏ, chàm, cam, vàng. Chiết suất của nước có giá trị lớn nhất đối với ánh sáng
A. chàm. B. đỏ. C. vàng. D. cam.

Câu 18: Trong động cơ không đồng bộ ba pha, bộ phận có thể quay dưới tác dụng của từ trường quay được gọi là
A. stato. B. rôto. C. phần cảm. D. phần ứng.

Câu 22: Phát biểu nào sau đây sai? Sóng điện từ và sóng cơ
A. đều tuân theo định luật phản xạ.
B. đều gây ra hiện tượng giao thoa.
C. đều truyền được trong chân không.
D. đều mang năng lượng.

Câu 23: Một con lắc lò xo nằm ngang, người ta kích thích cho con lắc dao động điều hòa với biên độ 5 cm thì chu kì dao động riêng là 1,0 s. Nếu kích thích cho con lắc dao động điều hòa với biên độ 10 cm thì chu kì dao động riêng là

A. 2,5 s. B. 0,5 s. C. 2,0 s. D. 1,0 s.

đáp án Đề thi thử THPTQG 2023 môn Vật lý Phú Thọ lần 2

Mọi khiếu nại liên quan tới bản quyền, xui vòng lòng liên hệ qua email [email protected] để được giải quyết một cách hợp lý nhất. Xin cảm ơn!

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *