Điểm trúng tuyển Đại học khoa học tự nhiên ĐHQG TPHCM xét tuyển sớm 2024

Dưới đây là điểm trúng tuyển Đại học khoa học tự nhiên ĐHQG TPHCM bằng phương thức xét tuyển sớm năm 2024 do tailieuonthi sưu tầm nha.

  • PT2: Ưu tiên xét tuyển thẳng và tưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2024 theo quy định của ĐHQG TPHCM
  • PT4: Xét tueyern đại hệ chính quy dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG TPHCM tổ chức năm 2024
  • PT6: Xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2024 đối với CTTT và CT đạt chuẩn kiểm định bằng phương thức dựa trên kết quả các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế kết hợp với kết quả học tập THPT

Điểm trúng tuyển đại học Đại học khoa học tự nhiên ĐHQG TPHCM các phương thức và các ngành cụ thể như sau:

Điểm trúng tuyển Đại học khoa học tự nhiên ĐHQG TPHCM 1
Điểm trúng tuyển Đại học khoa học tự nhiên ĐHQG TPHCM 2
Điểm trúng tuyển Đại học khoa học tự nhiên ĐHQG TPHCM 3

Chuyên mục: Điểm trúng tuyển

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *