Điểm trúng tuyển Đại học công nghệ – ĐHQGHN (UET) xét tuyển sớm 2024

Dưới đây là điểm trúng tuyển Đại học công nghệ – ĐHQGHN (UET) bằng phương điểm thi đánh giá năng lực HSA, SAT, ACT, A-LEVEL năm 2024 do tailieuonthi sưu tầm nha.

  • Điểm HSA
  • Điểm chuẩn SAT
  • Điểm chuẩn ACT, A-Level

Điểm trúng tuyển UET các ngành cụ thể như sau:

Điểm trúng tuyển Đại học công nghệ - ĐHQGHN (UET) xét tuyển sớm 2024

Chuyên mục: Điểm trúng tuyển

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *