Điểm trúng tuyển Đại học kinh tế quốc dân xét tuyển kết hợp 2024

Dưới đây là điểm trúng tuyển Đại học kinh tế quốc dân bằng phương thức xét tuyển sớm nhóm 1- 2 (Chứng chỉ quốc tế, điểm thi HSA, TSA, APT, và IELTS) năm 2024 do tailieuonthi sưu tầm nha.

  • Nhóm 1: Thí sinh có chứng chỉ quốc tế SAT/ ACT
  • Nhóm 2: Thí sinh có điểm thi HSA/APT/TSA năm 2023 hoặc 2024; hoặc thí sinh có chứng chỉ tiếng anh quốc tế kết hợp với điểm thi HSA/TSA/APT năm 2023 hoặc 2024

Xem công văn: XEM TẠI ĐÂY

Điểm trúng tuyển đại học kinh tế quốc dân và cách tính điểm các ngành cụ thể như sau:

Điểm trúng tuyển Đại học Kinh tế quốc dân 1
Điểm trúng tuyển Đại học Kinh tế quốc dân 2
Điểm trúng tuyển Đại học Kinh tế quốc dân 3
Điểm trúng tuyển Đại học Kinh tế quốc dân 4

Chuyên mục: Điểm trúng tuyển

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *