Nắm trọn chuyên đề hàm số 2024 – Phan Nhật Linh

Nắm trọn chuyên đề hàm số 2024 - Phan Nhật Linh

Tài liệu ôn thi (tailieuonthi.org) chia sẻ tới các bạn học sinh PDF Nắm trọn chuyên đề hàm số 2024 – Phan Nhật Linh miễn phí. Đây là tài liệu cực hay giúp các bạn nắm chắc chủ đề hàm số 12 và ôn thi THPTQG do tác giả Phan Nhật Linh biên soạn.

Giới thiệu PDF Nắm trọn chuyên đề hàm số 2024 – Phan Nhật Linh

Tài liệu Nắm trọn chuyên đề hàm số 2024 do tác giả Phan Nhật Linh biên soạn (người có nhiều tài liệu siêu hay ôn thi THPTQG) gồm 1309 trang và 7 chủ đề trọng tâm, tổng hợp các dạng bài tập thường gặp về chuyên đề hàm số, ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số,.. có đáp án và lời giải chi tiết. Đây sẽ là tài liệu cực hay dành cho các bạn muốn nắm chắc các dạng bài cơ bản tới nâng cao và ôn thi THPTQG 2023 -2024.

Nội dung tài liệu:

Trong mỗi dạng bài (chủ đề), tác giả đều bao gồm phần kiến thức cần nhớ và bài tập minh họa cụ thể và bài tập luyện tập đi kèm với lời giải chi tiết cho các bạn dễ dàng học và ôn tập

CHỦ ĐỀ 1 TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ.

 • Dạng 1: Mở đầu về tính đơn điệu của hàm số.
 • Dạng 2: Tính đơn điệu của hàm số có chứa tham số.
 • Dạng 3: Tính đơn điệu của hàm phân thức.
 • Dạng 4: Tính đơn điệu của hàm số bậc ba.
 • Dạng 5: Tính đơn điệu của hàm tổng, hàm hợp, hàm liên kết.
 • Dạng 6: Tính đơn điệu của hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối.

CHỦ ĐỀ 2 CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ.

 • Dạng 1: Mở đầu về cực trị của hàm số.
 • Dạng 2: Cực trị hàm bậc ba.
 • Dạng 3: Cực trị hàm trùng phương.
 • Dạng 4: Cực trị của hàm hợp.
 • Dạng 5: Cực trị hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối.

CHỦ ĐỀ 3 GTLN VÀ GTNN CỦA HÀM SỐ.

 • Dạng 1: Mở đầu về GTLN và GTNN của hàm số.
 • Dạng 2: GTLN và GTNN trên một đoạn, khoảng.
 • Dạng 3: GTLN và GTNN của hàm số có chứa tham số.
 • Dạng 4: GTLN và GTNN của hàm đa thức và ứng dụng PT, BPT.
 • Dạng 5: GTLN và GTNN của hàm hợp.
 • Dạng 6: GTLN và GTNN của hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối.
 • Dạng 7: Bài toán tối ưu, ứng dụng, thực tế.

CHỦ ĐỀ 4 TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ.

 • Dạng 1: Mở đầu về GTLN và GTNN của hàm số.
 • Dạng 2: Đường tiệm cận của đồ thị hàm số bậc nhất trên bậc nhất.
 • Dạng 3: Đường tiệm cận của đồ thị hàm số phân thức hữu tỷ.
 • Dạng 4: Đường tiệm cận của đồ thị hàm số căn thức.
 • Dạng 5: Tìm đường tiệm cận của đồ thị hàm số dựa vào đồ thị, BBT.

CHỦ ĐỀ 5 NHẬN DIỆN HÀM SỐ VÀ BIẾN ĐỔI ĐỒ THỊ.
Dạng: Nhận diện đồ thị hàm số.

CHỦ ĐỀ 6 TƯƠNG GIAO ĐỒ THỊ HÀM SỐ.

 • Dạng 1: Nhận diện đồ thị hàm số.
 • Dạng 2: Tương giao đồ thị hàm số không chứa tham số.
 • Dạng 3: Tương giao đồ thị hàm hợp không chứa tham số.
 • Dạng 4: Tương giao đồ thị hàm hợp có chứa tham số.
 • Dạng 5: Tương giao đồ thị hàm số có chứa giá trị tuyệt đối.
 • Dạng 6: Tương giao đồ thị hàm số bậc ba.
 • Dạng 7: Tương giao hàm trùng phương và một số bài toán khác.

CHỦ ĐỀ 7 TIẾP TUYẾN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ.
Dạng: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số.

Tải PDF Chuyên đề mũ – logarit 2024 – Phan Nhật Linh

Các bạn có thể tải tài liệu miễn phí tại link bên dưới:

TẢI TÀI LIỆU

Mọi khiếu nại liên quan tới bản quyền, xui vòng lòng liên hệ với chúng tôi để có phương án xử lý hợp lý nhất

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://shope.ee/7f9T73diQi