Số Tay Kiến Thức Hóa Học 11 – Tuyensinh247

Số Tay Kiến Thức Hóa Học 11 - Tuyensinh247

Tài liệu ôn thi (tailieuonthi.org) chia sẻ tới các bạn học sinh tài liệu PDF Số Tay Kiến Thức Hóa Học 11 – Tuyensinh247 miễn phí. Đây là tài liệu giúp bạn nắm bắt nhanh chóng những kiến thức trọng tâm hóa học 11 do ban chuyên môn Tuyển sinh 247 biên soạn và chia sẻ.

Nội dung PDF Số Tay Kiến Thức Hóa Học 11

Tài liệu PDF Số Tay Kiến Thức Hóa Học 11 – Tuyensinh247 gồm 51 trang bao gồm 2 nội dung chính đó là tổng hợp kiến thức trọng tâm nhất và cung cấp công thức giải nhanh bài tập hóa học 11. Mỗi chủ đề sẽ nêu lý thuyết trọng tâm trước và kèm đó là công thức cần nhớ.

Nội dung tài liệu:

Chương 1: Sự điện li

 1. Sự điện li
 2. Axit – Bazơ – Muối
 3. pH của dung dịch
 4. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
 5. Bài tập nâng cao chuyên đề Sự điện li

Chương 2: Nito – photpho

 1. Lý thuyết về nitơ, photpho và một số hợp chất của chúng
 2. Mối liên hệ giữa số mol, thể tích, áp suất, nhiệt độ của khí
 3. Cách xác định hiệu suất tính theo chất nào?
 4. Bài toán hiệu suất
 5. Bài tập KL, oxit KL tác dụng HNO3
 6. Dạng bài H3PO4 tác dụng với dung dịch kiềm

Chương 3: Cacbon – Silic

 1. Lý thuyết về cacbon, silic và một số hợp chất của chúng
 2. Khử oxit KL bằng C, CO
 3. Bài toán CO2/SO2 tác dụng với dung dịch kiềm
 4. Bài tập nâng cao chuyên đề Cacbon – Silic

Chương 4: Đại cương về hóa học hữu cơ 

 1. Lý thuyết đại cương về hóa học hữu cơ
 2. Độ bất bão hòa của hợp chất hữu cơ
 3. Tính độ bất bão hòa của hợp chất hữu cơ chứa C, H, O, N, Cl
 4. Tính nhanh hệ số của O2 khi đốt cháy hợp chất hữu cơ chứa C, H, O, N
 5. Đốt cháy hợp chất hữu cơ chứa C, H, O
 6. Bổ trợ

Chương 5: Hiđrocacbon no 

 1. Lý thuyết về ankan
 2. Bài tập phản ứng thế
 3. Bài tập phản ứng cháy
 4. Bài tập phản ứng cracking
 5. Bổ trợ

Chương 6: Hiđrocacbon không no 

ANKEN

 1. Lý thuyết về anken
 2. Bài tập viết đồng phân anken
 3. Bài tập phản ứng cộng
 4. Bài tập phản ứng cháy

ANKAĐIEN

 1. Lý thuyết về ankađien
 2. Bài tập phản ứng cộng
 3. Bài tập phản ứng cháy

ANKIN

 1. Lý thuyết về ankin
 2. Bài tập phản ứng cộng
 3. Bài tập phản ứng cháy
 4. Bài tập phản ứng thế ion kim loại

BỔ TRỢ: PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN LIÊN KẾT π 

Chương 7: Hiđrocacbon thơm 

 1. Lý thuyết về hiđrocacbon thơm
 2. Bài tập phản ứng thế
 3. Bài tập phản ứng cộng
 4. Bài tập phản ứng cháy

Chuyên đề 8: Ancol – Phenol 

 1. Lý thuyết về ancol, phenol
 2. Bài tập về ancol
 3. Bài tập về phenol

Chương 9: Anđehit – Axit cacboxylic 

 1. Lý thuyết về anđehit, axit cacboxylic
 2. Bài tập về anđehit
 3. Bài tập về axit cacboxylic

Xem trước tài liệu

Bạn có thể xem trước tài liệu ở đây nha

Tải PDF Số Tay Kiến Thức Hóa Học 11

Các bạn có thể tải tài liệu miễn phí tại link bên dưới.

TẢI TÀI LIỆU

Chuyên mục: Tài liệu môn Hóa

Mọi khiếu nại liên quan tới bản quyền, xui vòng lòng liên hệ với chúng tôi để có phương án xử lý hợp lý nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *