Đề thi thử TN THPT môn Tiếng Anh 2024 – Chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định

Đề thi thử TN THPT môn Tiếng Anh 2024 - Chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định

Tài liệu ôn thi (tailieuonthi.org) chia sẻ tới các bạn học sinh PDF Đề thi thử TN THPT môn Tiếng Anh 2024 – Chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định và đáp án miễn phí. Đây sẽ là tài liệu cực hay giúp các bạn ôn thi TN THPT môn Tiếng Anh cũng như là ôn thi Đánh giá năng lực.

Giới thiệu Đề thi thử TN THPT môn Tiếng Anh 2024 – Chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định

Dưới đây là Đề thi thử TN THPT môn Tiếng Anh của trường Chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định kèm đáp án được nhóm admin Tài Liệu Ôn Thi sưu tầm trên mạng và chia sẻ lại cho các bạn.

Giới thiệu Đề thi thử TN THPT môn Tiếng Anh 2024 - Chuyên Lê Hồng Phong

Đề thi gồm 40 câu trắc nghiệm: phần kiến thức thuộc chương trình Tiếng Anh

Ví dụ

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part
differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

 1. A. slaughter B. draught C. caught D. naughty
 2. A. pathway B. thought C. asthma D. maths

Câu 3 – 4
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other
three in the position of the primary stress in each of the following questions.

 1. A. character B. inflation C. physicist D. property
 2. A. experience B. refurbish C. recommend D. abolish

Câu 5 – 6
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning
to the underlined bold word(s) in each of the following questions.

 1. The police officers signaled for the traffic to proceed through the intersection.
  A. employ B. finish C. begin D. continue
 2. Many consumers are dubious about the reliability of the cars so they want to check-before taking
  them on a long trip.
  A. curious B. suspicious C. excited D. certain

Các bạn có thể xem trước tài liệu tại đây:

Tải đề thi thử TN THPT môn Tiếng Anh 2024 – Chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định

Đáp án đính kèm dưới đề. Các bạn có thể tải tài liệu miễn phí tại link bên dưới.

TẢI TÀI LIỆU

Chuyên mục: Đề TN THPT môn Tiếng Anh

Mọi khiếu nại liên quan tới bản quyền, xui vòng lòng liên hệ với chúng tôi để có phương án xử lý hợp lý nhất

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *