Đề thi thử TN THPT môn Tiếng Anh 2024 – Sở An Giang

Đề thi thử TN THPT môn Tiếng Anh 2024 - Sở An Giang

Tài liệu ôn thi (tailieuonthi.org) chia sẻ tới các bạn học sinh PDF Đề thi thử TN THPT môn Tiếng Anh 2024 – Sở An Giang và đáp án miễn phí. Đây sẽ là tài liệu cực hay giúp các bạn ôn thi TN THPT môn Tiếng Anh cũng như là ôn thi Đánh giá năng lực.

Giới thiệu Đề thi thử TN THPT môn Tiếng Anh 2024 – Sở An Giang

Dưới đây là Đề thi thử TN THPT môn Tiếng Anh của trường Sở An Giang kèm đáp án được nhóm admin Tài Liệu Ôn Thi sưu tầm trên mạng và chia sẻ lại cho các bạn.

Giới thiệu Đề thi thử TN THPT môn Tiếng Anh 2024 - Sở An Giang

Đề thi gồm 40 câu trắc nghiệm: phần kiến thức thuộc chương trình Tiếng Anh

Ví dụ

Câu 4 – 18
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of
the following questions.

 1. Park Hang-seo, who was the head coach of_______ Vietnam national football team, is a new idol
  of many people.
  A. Ø B. a C. the D. an
 2. The sooner John takes your medicine,_ he will feel.
  A. the best B. the better C. better D. the good
 3. I applied for the job and was asked to______ an interview the following day.
  A. attend B. perform C. receive D. visit

Các bạn có thể xem trước tài liệu tại đây:

Tải đề thi thử TN THPT môn Tiếng Anh 2024 – Sở An Giang và đáp án

Đáp án đính kèm dưới đề. Các bạn có thể tải tài liệu miễn phí tại link bên dưới.

TẢI TÀI LIỆU

Chuyên mục: Đề TN THPT môn Tiếng Anh

Mọi khiếu nại liên quan tới bản quyền, xui vòng lòng liên hệ với chúng tôi để có phương án xử lý hợp lý nhất

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://shope.ee/7fCVsyZz9z