Đề thi thử TN THPT môn Tiếng Anh 2024 – THPT Yên Dũng – Bắc Giang

Đề thi thử TN THPT môn Tiếng Anh 2024 - THPT Yên Dũng - Bắc Giang

Tài liệu ôn thi (tailieuonthi.org) chia sẻ tới các bạn học sinh PDF Đề thi thử TN THPT môn Tiếng Anh 2024 – THPT Yên Dũng – Bắc Giang và đáp án miễn phí. Đây sẽ là tài liệu cực hay giúp các bạn ôn thi TN THPT môn Tiếng Anh cũng như là ôn thi Đánh giá năng lực.

Giới thiệu Đề thi thử TN THPT môn Tiếng Anh 2024 – THPT Yên Dũng – Bắc Giang

Dưới đây là Đề thi thử TN THPT môn Tiếng Anh của trường THPT Yên Dũng – Bắc Giang kèm đáp án được nhóm admin Tài Liệu Ôn Thi sưu tầm trên mạng và chia sẻ lại cho các bạn.

Giới thiệu Đề thi thử TN THPT môn Tiếng Anh 2024 - THPT Yên Dũng - Bắc Giang

Đề thi gồm 40 câu trắc nghiệm: phần kiến thức thuộc chương trình Tiếng Anh

Ví dụ

 1. Which of the following does the passage mainly discuss?
  A. Economic benefits of environmentally responsible buildings
  B. An environmentally friendly approach to constructing buildings
  C. Successful green building projects all over the world
  D. New technologies applied to constructing office buildings
 2. The word “insulation” in paragraph 3 mostly means________.
  A. panels that convert solar energy into electricity
  B. materials that prevent heat loss and absorption
  C. systems that protect buildings from the sun’s rays
  D. devices that monitor changes in temperature
 3. Which of the following is NOT mentioned in paragraph 7 as a merit of green buildings?
  A. Improving living conditions B. Being friendly to the environment
  C. Proving more economical eventually D. Increasing work productivity

Các bạn có thể xem trước tài liệu tại đây:

Tải đề thi thử TN THPT môn Tiếng Anh 2024 – THPT Yên Dũng – Bắc Giang và đáp án

Đáp án đính kèm dưới đề. Các bạn có thể tải tài liệu miễn phí tại link bên dưới.

TẢI TÀI LIỆU

Chuyên mục: Đề TN THPT môn Tiếng Anh

Mọi khiếu nại liên quan tới bản quyền, xui vòng lòng liên hệ với chúng tôi để có phương án xử lý hợp lý nhất

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *