Đề thi thử TN THPT môn Tiếng Anh 2024 – Sở Hải Dương

Đề thi thử TN THPT môn Tiếng Anh 2024 - Sở Hải Dương

Tài liệu ôn thi (tailieuonthi.org) chia sẻ tới các bạn học sinh PDF Đề thi thử TN THPT môn Tiếng Anh 2024 – Sở Hải Dương và đáp án miễn phí. Đây sẽ là tài liệu cực hay giúp các bạn ôn thi TN THPT môn Tiếng Anh cũng như là ôn thi Đánh giá năng lực.

Giới thiệu Đề thi thử TN THPT môn Tiếng Anh 2024 – Sở Hải Dương

Dưới đây là Đề thi thử TN THPT môn Tiếng Anh của trường Sở Hải Dương kèm đáp án được nhóm admin Tài Liệu Ôn Thi sưu tầm trên mạng và chia sẻ lại cho các bạn.

Giới thiệu Đề thi thử TN THPT môn Tiếng Anh 2024 - Sở Hải Dương

Đề thi gồm 40 câu trắc nghiệm: phần kiến thức thuộc chương trình Tiếng Anh

Ví dụ

Câu 5 – 19
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the
following questions.

 1. Mai travelled to Hoi An last summer, __?
  A. didn’t she B. did she C. isn’t she D. is she
 2. The schoolyard __ by students every week.
  A. cleaned B. is cleaned C. have cleaned D. been cleaned
 3. Minh agrees __ Nam that there are more job opportunities in big cities.
  A. in B. for C. with D. from
 4. The more people use the Internet, __ they connect with information.
  A. good B. better C. the best D. the better
 5. The girl __ kimono is my best friend.

Mã đề thi:……

Các bạn có thể xem trước tài liệu tại đây:

Tải đề thi thử TN THPT môn Tiếng Anh 2024 – Sở Hải Dương và đáp án

Đáp án đính kèm dưới đề. Các bạn có thể tải tài liệu miễn phí tại link bên dưới.

TẢI TÀI LIỆU

Chuyên mục: Đề TN THPT môn Tiếng Anh

Mọi khiếu nại liên quan tới bản quyền, xui vòng lòng liên hệ với chúng tôi để có phương án xử lý hợp lý nhất

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://shope.ee/7fCVsyZz9z