Điểm trúng tuyển Học viện ngân hàng (HSA, Học bạ, V-SAT, CCNN) 2024

Dưới đây là điểm trúng tuyển Học Viện Ngân hàng các phương thức xét tuyển sớm năm 2024 do tailieuonthi sưu tầm nha.

Trang thông tin tuyển sinh học viện ngân hàng: https://hvnh.edu.vn/tuyensinh/vi/home.html

Học viện ngân hàng công bố kết quá trúng tuyển học viện ngân hàng với các phương thức xét tuyển sớm bao gồm:

  • Xét tuyển học bạ (dựa trên kết quả học tập THPT)
  • Điểm thi đánh giá năng lực Học việ Ngân hàng (kỳ thi V-SAT)
  • Điểm thi đánh giá năng lực Đại học quốc gia Hà Nội (kỳ thi HSA)
  • Xét tuyển dựa trên chứng chỉ ngoại ngữ
  • Xét tuyển dựa trên chứng chỉ quốc tế

1. Đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (học bạ)

Điểm trúng tuyển Học viện ngân hàng - Xét tuyển sớm học bạ 1
Điểm trúng tuyển Học viện ngân hàng - Xét tuyển sớm học bạ 2
Điểm trúng tuyển Học viện ngân hàng - Xét tuyển sớm học bạ 3

2. Đối với phương thức xét tuyển dựa trên chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế

  • Ngành Kế toán CLC xem ở trên
Điểm trúng tuyển Học viện ngân hàng - Xét tuyển sớm CCNN
Điểm trúng tuyển Học viện ngân hàng - Xét tuyển sớm CCNN 2

3. Đối với phương thức xét tuyển bằng điểm V-SAT

Thí sinh được xét là đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện TN THPT) đối với ngành đăng ký nếu có điểm xét tuyển đạt từ 315 điểm trở lên (đã bao gồm điểm cộng khuyến khích và ưu tiên theo quy định tuyển sinh hiện hành)

4. Đối với phương thức xét tuyển bằng điểm đánh giá năng lực – ĐHQGHN (HSA)

Điểm trúng tuyển Học viện ngân hàng - Xét tuyển sớm HSA 1
Điểm trúng tuyển Học viện ngân hàng - Xét tuyển sớm HSA 2
Điểm trúng tuyển Học viện ngân hàng - Xét tuyển sớm HSA 3

Chuyên mục: Điểm trúng tuyển

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *