PDF 25 Chuyên Đề Ngữ Pháp Tiếng Anh Cô Trang Anh

PDF 25 Chuyên Đề Ngữ Pháp Tiếng Anh Cô Trang Anh

Tài liệu ôn thi (tailieuonthi.org) chia sẻ tới các bạn học sinh PPDF 25 Chuyên Đề Ngữ Pháp Tiếng Anh Cô Trang Anh miễn phí. Đây là tài liệu tổng hợp các chuyên đề ngữ pháp tiếng anh do cô Trang Anh biên soạn mà các bạn không thể bỏ qua.

Giới thiệu PDF 25 Chuyên Đề Ngữ Pháp Tiếng Anh Cô Trang Anh

Tài liệu PDF 25 Chuyên Đề Ngữ Pháp Tiếng Anh Cô Trang Anh gồm hơn 500 trang tổng hợp các chuyên đề ngữ pháp tiếng anh đi kèm bài tập và đáp án. Cuốn sách được biên soạn giúp các bạn học sinh nắm được các dạng câu hỏi ngữ pháp và cách làm cụ thể với từng dạng câu hỏi cụ thể. Cuốn sách này sẽ là nguồn tài liệu quý báu về dạy ngữ pháp tiếng anh dành cho các bạn học sinh bởi nó giúp các bạn định hướng ôn tập, và giúp tối ưu hóa quá trình học tập.

Với nhiều năm kinh nghiệm trực tiếp giảng dạy cho các học sinh ở mọi trình độ, tác giả đã thấu hiểu rõ những gì người học cần và biết cách hỗ trợ họ học tốt nhất. Vì vậy, trong bộ sách này, kiến thức đã được tổ chức theo từng chuyên đề cụ thể, với nội dung được bố trí một cách có hệ thống và diễn giải một cách đơn giản, dễ hiểu và dễ ghi nhớ.

Nội dung tài liệu:

Cuốn sách được cấu trúc như sau: Cuốn sách gồm 25 chủ đề

 • CHUYÊN ĐỀ 1. PHÁT ÂM – PRONUNCIATION.
 • CHUYÊN ĐỀ 2. TRỌNG ÂM – STRESS.
 • CHUYÊN ĐỀ 3. THÌ ĐỘNG TỪ – VERB TENSES.
 • CHUYÊN ĐỀ 4. SỰ PHỐI HỢP THÌ – THE SEQUENCE OF TENSES.
 • CHUYÊN ĐỀ 5. SỰ HOÀ HỢP GIỮA CHỦ NGỮ VÀ ĐỘNG TỪ SUBJECT AND VERB AGREEMENTS.
 • CHUYÊN ĐỀ 6. ĐỘNG TỪ KHUYẾT THIẾU – MODAL VERBS.
 • CHUYÊN ĐỀ 7. PHRASAL VERBS – CỤM ĐỘNG TỪ.
 • CHUYÊN ĐỀ 8. THỨC GIẢ ĐỊNH – THE SUBJUNCTIVE MOOD.
 • CHUYÊN ĐỀ 9. DANH ĐỘNG TỪ (GERUND) VÀ ĐỘNG TỪ NGUYÊN MẪU (INFINITIVE VERB).
 • CHUYÊN ĐỀ 10. CÂU HỎI ĐUÔI – TAG QUESTIONS.
 • CHUYÊN ĐỀ 11. SO SÁNH – COMPARISON.
 • CHUYÊN ĐỀ 12. TRẬT TỰ CỦA TÍNH TỪ – THE ORDERS OF THE ADJECTIVES.
 • CHUYÊN ĐỀ 13. MẠO TỪ – ARTICLES.
 • CHUYÊN ĐỀ 14. CẤU TẠO TỪ – WORD FORMS.
 • CHUYÊN ĐỀ 15. TỪ CHỈ SỐ LƯỢNG – EXPRESSIONS OF QUANTITY.
 • CHUYÊN ĐỀ 16. GIỚI TỪ – PREPOSITIONS.
 • CHUYÊN ĐỀ 17. LIÊN TỪ – CONJUNCTIONS.
 • CHUYÊN ĐỀ 18. CÂU BỊ ĐỘNG – PASSIVE VOICES.
 • CHUYÊN ĐỀ 19. CÂU ĐIÊU KIỆN – CONDITIONAL SENTENCES.
 • CHUYÊN ĐỀ 20. PHÁT ÂM – PRONUNCIATION.
 • CHUYÊN ĐỀ 21. ĐẢO NGỮ – INVERSIONS.
 • CHUYÊN ĐỀ 22. MỆNH ĐỀ QUAN HỆ – RELATIVE CLAUSES.
 • CHUYÊN ĐỀ 23. THÀNH NGỮ – IDIOMS.
 • CHUYÊN ĐỀ 24. CỤM TỪ CỐ ĐỊNH – COLLOCATIONS.
 • CHUYÊN ĐỀ 25. MỘT SỐ CẤU TRÚC THÔNG DỤNG.

Xem trước tài liệu

Tải PDF 25 Chuyên Đề Ngữ Pháp Tiếng Anh Cô Trang Anh

Các bạn có thể tải tài liệu miễn phí tại link bên dưới.

TẢI TÀI LIỆU

Chuyên mục: Tài liệu môn Tiếng anh

Mọi khiếu nại liên quan tới bản quyền, xui vòng lòng liên hệ với chúng tôi để có phương án xử lý hợp lý nhất

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://shope.ee/7zmJS9YO7p