PDF Toàn Bộ Kiến Thức Đọc Hiểu Ngữ Văn Thi Thpt Quốc Gia

Toàn Bộ Kiến Thức Đọc Hiểu Ngữ Văn ÔN Thi Thpt Quốc Gia

Tài liệu ôn thi (tailieuonthi.org) chia sẻ tới các bạn học sinh PDF Toàn Bộ Kiến Thức Đọc Hiểu Ngữ Văn Thi Thpt Quốc Gia miễn phí. Tài liệu cung cấp đầy đủ kiến thức về đọc hiểu môn ngữ văn của cô Phương.

Giới thiệu PDF Toàn Bộ Kiến Thức Đọc Hiểu Ngữ Văn Thi Thpt Quốc Gia

Nội dung tài liệu như sau:

A. LÝ THUYẾT PHẦN ĐỌC – HIỂU

  1. Các phương thức biểu đạt: đặc điểm nhận diện và thể loại
  2. Nhận diện các phong cách ngôn ngữ: phong cách ngôn ngữ và đặc điểm nhận diện
  3. Các thao tác lập luận: chứng minh, bác bỏ, bình luận, so sánh, giải thích, phân tích,… đặc điểm của chúng
  4. Các biện pháp tu từ (Bảng biện pháp tu từ và hiệu quả nghệ thuật); phân biệt các biện pháp tu từ và ví dụ cụ thể
  5. Các phép liên kết (liên kết các câu trong văn bản): các hình thức liên kết như phép lặp từ ngữ, phép liên tưởng (đồng nghĩa, trái nghĩa), phép thế, phép nối;
  6. Phân biệt các thể thơ
  7. Xác định nội dung, chi tiết chính có liên quan đến văn bản
  8. Xác định nội dung chính của văn bản
  9. Yêu cầu xác định từ ngữ, hình ảnh biểu đạt nội dung cụ thể trong văn bản
  10. Dựa vào văn bản cho sẵn viết 1 đoạn văn khoảng 5-7 dòng

B. ĐỀ LUYỆN TẬP KÈM ĐÁP ÁN (GỒM 20 ĐỀ LUYỆN TẬP)

Xem trước tài liệu:

Tải PDF PDF Toàn Bộ Kiến Thức Đọc Hiểu Ngữ Văn Thi Thpt Quốc Gia

Các bạn có thể tải tài liệu miễn phí tại link bên dưới:

TẢI TÀI LIỆU

Tổng hợp tài liệu Ngữ Văn xem tại: https://tailieuonthi.org/category/ngu-van/

Mọi khiếu nại liên quan tới bản quyền, xui vòng lòng liên hệ với chúng tôi để được giải quyết một cách hợp lý nhất. Xin cảm ơn!

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *