Ebook Tuyên ngôn độc lập – Thưởng thức sách

Ebook Tuyên ngôn độc lập - Thưởng thức sách

Tài liệu ôn thi (tailieuonthi.org) chia sẻ tới các bạn học sinh Ebook Tuyên ngôn độc lập – Thưởng thức sách chuyên sâu của Thưởng thức sách miễn phí. Đây là tài liệu cực hay môn văn đặc biệt là về bài Tuyên ngôn độc lập của chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho các bạn ôn tập cho kỳ thi THPTQG.

Giới thiệu Ebook Tuyên ngôn độc lập – Thưởng thức sách

Ebook Tuyên ngôn độc lập chuyên sâu này là tài liệu của khóa học văn chuyên sâu 2k6 của Thưởng thức sách. Nội dung cuốn tài liệu như sau

  • I. NHỮNG TRI THỨC BỔ TRỢ [TRANG 6]
  • II. BỐ CỤC PHÂN TÍCH TÁC PHẨM. [TRANG 10]
  • III. PHÂN TÍCH CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA BẢN “TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP”. [TRANG 21]
  • III. PHÂN TÍCH Cơ SỞ THỰC TIỄN CỦA BẢN “TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP”. [TRANG 32]
  • IV. PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU LỜI TUYÊN NGÔN [TRANG 38]
  • V. GỢI Ý MỞ BÀI VÀ LIÊN HỆ SÁNG TẠO. [TRANG 44]
  • VI. NHẬN ĐỊNH LÍ LUẬN MỞ RỘNG. [TRANG 46]

Hoàn cảnh ra đời Tuyên ngôn độc lập

  • Trên thể giới: chiến tranh thê’ giới thứ hai kết thúc; I lồng quân liên xô đã tấn công vào tận sào huyệt của Phát xít Đức. Ỏ phương Đông, PX Nhật đã đầu hàng vô điều kiện đồng minh.
  • Trong nước: Cách mạng tháng 8/1945 thành công; Chủ tịch Hồ Chí Minh từ chiến khu Việt Bắc về Hà Nội; tại sô’ nhà 48 phố Hàng Ngang trong gia đình ông bà Nguyễn Văn Bô yêu nước, Bác đã soạn thảo bản tuyên ngôn này và đọc tại quảng trưòng Ba Đình ngày 2/9/1945. Đây là thời điểm vô cùng khó khăn. Bọn để quốc thực dân đang chuẩn bị chiếm lại nước ta. Quân đội Quốc dân Đảng Trung Quốc tiến vào từ phía Bắc, đằng sau là đế quốc Mĩ. Quân đội Anh tiến vào từ phía Nam, đằng sau là lính viễn chinh Pháp. Lúc này thực dân Pháp tuyên bố: Đông Dương là đất “bảo hộ” của người Pháp bị Nhật xâm chiếm, nay Nhật đã đầu hàng, vậy Đông Dương đương nhiên thuộc về người Pháp -> bân tuyên ngôn ra đời trong âm mưu trắng trợn của thực dân Pháp. Mặt khác, bản tuyên ngôn ra đòi trong sự khao khát của 25 triệu đồng bào và lòng yêu nước cháy bông, lý tưởng cao cả của Hồ Chí Minh.

Mục đích sáng tác

+ Tuyên bố với nhân dân trong nước và thế giói về sự ra đòi của nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà, khẳng định chính thức quyền tự do độc lập và quyền được hưởng tự do độc lập của nưốc ta.

+ Tuyên bô’ chấm dứt và xoá bỏ mọi đặc quyền đặc lợi, mọi vãn bản ràng buộc đã kí kết trước đây giữa Pháp và chính quyền phong kiển trên toàn lãnh thổ Việt Nam, tố cảo tội ác của thực dân Pháp đã gây ra đối vói nhân dân ta trong suốt 80 năm.

+ Tuyên bò’ về quyền được hưởng tự do độc lập và khẳng định quyết tâm bảo vệ độc lập tự do của toàn thể dân tộc Việt Nam.

+ Đập tan luận điệu xảo trá của thực dân Pháp trong việc chuẩn bị dư luận tái chiếm Việt Nam.

Tuyên ngôn Độc lập ra đời trong một không khí cách mạng hết sức khẩn trương. Đây là thòi thời điểm mà tình hình trong nưốc và quốc tế có rất nhiều thuận lọi cho nhân dân Việt Nam dưởi sự lãnh đạo của Việt Minh giành chính quyền, giành lại nền độc lập dân tộc; đồng thòi, nguy cơ thực dân Pháp trở lại đô hộ nước ta là một sự thật khi mà phát xít Nhật đã đầu hàng đồng minh.

Bản Tuyên ngôn Độc lập tuyên bô’ trước nhân dân Việt Nam và toàn thể cộng đồng quốc tế về nền độc lập của nhân dân Việt Nam đã giành được từ tay phát xít Nhật để bác bỏ hoàn toàn âm mưu và tham vọng của thực dân Pháp đang lảm le quay lại đô hộ Việt Nam.

Xem trước tài liệu Ebook Tuyên ngôn độc lập

Tải Ebook Tuyên ngôn độc lập – Thưởng thức sách

Các bạn có thể tải tài liệu miễn phí tại link bên dưới:

TẢI TÀI LIỆU

Hướng dẫn tải tài liệu: Nếu có quảng cáo shopee nhảy tab thì bạn quay lại trang cũ bấm lại nút tải tài liệu là được nha.

Mọi khiếu nại liên quan tới bản quyền, xui vòng lòng liên hệ với chúng tôi để có phương án xử lý hợp lý nhất.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *