Đề thi thử TN THPT môn Tiếng Anh 2024 – Sở Bạc Liêu

Đề thi thử TN THPT môn Tiếng Anh 2024 - Sở Bạc Liêu

Tài liệu ôn thi (tailieuonthi.org) chia sẻ tới các bạn học sinh PDF Đề thi thử TN THPT môn Tiếng Anh 2024 – Sở Bạc Liêu và đáp án miễn phí. Đây sẽ là tài liệu cực hay giúp các bạn ôn thi TN THPT môn Tiếng Anh cũng như là ôn thi Đánh giá năng lực.

Giới thiệu Đề thi thử TN THPT môn Tiếng Anh 2024 – Sở Bạc Liêu

Dưới đây là Đề thi thử TN THPT môn Tiếng Anh của trường Sở Bạc Liêu kèm đáp án được nhóm admin Tài Liệu Ôn Thi sưu tầm trên mạng và chia sẻ lại cho các bạn.

Giới thiệu Đề thi thử TN THPT môn Tiếng Anh 2024 - Sở Bạc Liêu

Đề thi gồm 40 câu trắc nghiệm: phần kiến thức thuộc chương trình Tiếng Anh

Ví dụ

Câu 5 – 19
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of
the following questions.

 1. Nick: “Ruth is a surgeon, isn’t she?”
  Sam: “Yes, but her family doesn’t approve________ her career.”
  A. from B. of C. about D. with
 2. Everybody was busy with the spring cleaning, expect Stanley, who always refused to pull
  his________.
  A. share B. weight C. finger D. socks
 3. My mother_______ the responsibility for running the household.
  A. holds B. runs C. bears D. takes
 4. A few days ago, Tom’s car________ by one of the teenagers in his neighborhood.
  A. was stealing B. has been stolen C. stole D. was stolen

Các bạn có thể xem trước tài liệu tại đây:

Tải đề thi thử TN THPT môn Tiếng Anh 2024 – Sở Bạc Liêu

Đáp án đính kèm dưới đề. Các bạn có thể tải tài liệu miễn phí tại link bên dưới.

TẢI TÀI LIỆU

Chuyên mục: Đề TN THPT môn Tiếng Anh

Mọi khiếu nại liên quan tới bản quyền, xui vòng lòng liên hệ với chúng tôi để có phương án xử lý hợp lý nhất

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://shope.ee/7fCVsyZz9z