Đề thi thử TN THPT môn Tiếng Anh 2024 – THPT Lê Xoay – Vĩnh Phúc lần 2

Đề thi thử TN THPT môn Tiếng Anh 2024 - THPT Lê Xoay - Vĩnh Phúc lần 2

Tài liệu ôn thi (tailieuonthi.org) chia sẻ tới các bạn học sinh PDF Đề thi thử TN THPT môn Tiếng Anh 2024 – THPT Lê Xoay – Vĩnh Phúc lần 2 và đáp án miễn phí. Đây sẽ là tài liệu cực hay giúp các bạn ôn thi TN THPT môn Tiếng Anh cũng như là ôn thi Đánh giá năng lực.

Giới thiệu Đề thi thử TN THPT môn Tiếng Anh 2024 – THPT Lê Xoay – Vĩnh Phúc lần 2

Dưới đây là Đề thi thử TN THPT môn Tiếng Anh của trường THPT Lê Xoay – Vĩnh Phúc lần 2 kèm đáp án được nhóm admin Tài Liệu Ôn Thi sưu tầm trên mạng và chia sẻ lại cho các bạn.

Giới thiệu Đề thi thử TN THPT môn Tiếng Anh 2024 - THPT Lê Xoay - Vĩnh Phúc lần 2

Đề thi gồm 40 câu trắc nghiệm: phần kiến thức thuộc chương trình Tiếng Anh

Ví dụ

 1. Which of the following do music arrangers probably NOT do?
  A. decide which instrument to use B. decide the price of the CD
  C. decide how fast or slow a song will be D. decide which pitch to use
 2. Which piece of equipment is used at the end of the recording process?
  A. a guitar or piano B. a mixing board
  C. a microphone D. a multi-track recorder
 3. The word classic in paragraph 3 is closest in meaning to________
  A. a modern song B. a famous song C. a traditional song D. a lively song
 4. The word capture in paragraph 5 is closest in meaning to_______.
  A. download B. record C. compose D. share

Các bạn có thể xem trước tài liệu tại đây:

Tải đề thi thử TN THPT môn Tiếng Anh 2024 – THPT Lê Xoay – Vĩnh Phúc lần 2 và đáp án

Đáp án đính kèm dưới đề. Các bạn có thể tải tài liệu miễn phí tại link bên dưới.

TẢI TÀI LIỆU

Chuyên mục: Đề TN THPT môn Tiếng Anh

Mọi khiếu nại liên quan tới bản quyền, xui vòng lòng liên hệ với chúng tôi để có phương án xử lý hợp lý nhất

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://shope.ee/7fCVsyZz9z