Đề thi thử TN THPT môn Tiếng Anh 2024 – Sở Ninh Bình

Đề thi thử TN THPT môn Tiếng Anh 2024 - Sở Ninh Bình

Tài liệu ôn thi (tailieuonthi.org) chia sẻ tới các bạn học sinh PDF Đề thi thử TN THPT môn Tiếng Anh 2024 – Sở Ninh Bình và đáp án miễn phí. Đây sẽ là tài liệu cực hay giúp các bạn ôn thi TN THPT môn Tiếng Anh cũng như là ôn thi Đánh giá năng lực.

Giới thiệu Đề thi thử TN THPT môn Tiếng Anh 2024 – Sở Ninh Bình

Dưới đây là Đề thi thử TN THPT môn Tiếng Anh của trường Sở Ninh Bình kèm đáp án được nhóm admin Tài Liệu Ôn Thi sưu tầm trên mạng và chia sẻ lại cho các bạn.

Giới thiệu Đề thi thử TN THPT môn Tiếng Anh 2024 - Sở Ninh Bình

Đề thi gồm 40 câu trắc nghiệm: phần kiến thức thuộc chương trình Tiếng Anh

Ví dụ

Câu 5 – 19
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the
following questions.

 1. This pink skirt costs 10 dollars. That blue one costs 13 dollars. The blue skirt is __ than the
  pink one.
  A. more expensive B. more beautiful C. more modern D. more colourful
 2. Everybody will have been ready __.
  A. by the time I had got home B. by the time I get home
  C. by the time I got home D. by the time I was getting home
 3. Many streets in the central cities of Hue and Da Nang __ by prolonged heavy rain last
  month.
  A. were flooding B. flooded C. were flooded D. flood

Các bạn có thể xem trước tài liệu tại đây:

Tải đề thi thử TN THPT môn Tiếng Anh 2024 – Sở Ninh Bình và đáp án

Đáp án đính kèm dưới đề. Các bạn có thể tải tài liệu miễn phí tại link bên dưới.

TẢI TÀI LIỆU

Chuyên mục: Đề TN THPT môn Tiếng Anh

Mọi khiếu nại liên quan tới bản quyền, xui vòng lòng liên hệ với chúng tôi để có phương án xử lý hợp lý nhất

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://shope.ee/7fCVsyZz9z