Đề thi thử TN THPT môn Tiếng Anh 2024 – THPT Chuyên Thái Bình

Đề thi thử TN THPT môn Tiếng Anh 2024 - THPT Chuyên Thái Bình

Tài liệu ôn thi (tailieuonthi.org) chia sẻ tới các bạn học sinh PDF Đề thi thử TN THPT môn Tiếng Anh 2024 – THPT Chuyên Thái Bình và đáp án miễn phí. Đây sẽ là tài liệu cực hay giúp các bạn ôn thi TN THPT môn Tiếng Anh cũng như là ôn thi Đánh giá năng lực.

Giới thiệu Đề thi thử TN THPT môn Tiếng Anh 2024 – THPT Chuyên Thái Bình

Dưới đây là Đề thi thử TN THPT môn Tiếng Anh của trường THPT Chuyên Thái Bình kèm đáp án được nhóm admin Tài Liệu Ôn Thi sưu tầm trên mạng và chia sẻ lại cho các bạn.

Giới thiệu Đề thi thử TN THPT môn Tiếng Anh 2024 - THPT Chuyên Thái Bình

Đề thi gồm 40 câu trắc nghiệm: phần kiến thức thuộc chương trình Tiếng Anh

Ví dụ

Câu 7 – 8
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word CLOSEST in meaning to
the underlined word in each of the following questions.

  1. We can never feel fulfilled by following someone else’s dreams: independent living is the only
    way to find true satisfaction.
    A. amused B. frightened C. satisfied D. tired
  2. The sun is a powerful energy source, and this energy source can be harnessed by installing solar
    panels.
    A. depleted B. exploited C. devastated D. expressed

Các bạn có thể xem trước tài liệu tại đây:

Tải đề thi thử TN THPT môn Tiếng Anh 2024 – THPT Chuyên Thái Bình và đáp án

Đáp án đính kèm dưới đề. Các bạn có thể tải tài liệu miễn phí tại link bên dưới.

TẢI TÀI LIỆU

Chuyên mục: Đề TN THPT môn Tiếng Anh

Mọi khiếu nại liên quan tới bản quyền, xui vòng lòng liên hệ với chúng tôi để có phương án xử lý hợp lý nhất

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://shope.ee/7fCVsyZz9z