Tổng hợp tài liệu & đề thi thử đánh giá năng lực – ĐHQGHN VIP PRO

Tổng hợp tài liệu & đề thi thử đánh giá năng lực - ĐHQGHN VIP PRO

Trong bài viết này, Tài liệu ôn thi (tailieuonthi.org) sẽ tổng hợp lại các tài liệu và đề thi thử đánh giá năng lực – Đại học quốc gia Hà Nội mà chúng mình đã chia sẻ thành 1 bài viết cho các bạn dễ dàng tìm kiếm và tải tài liệu nhé. Tài liệu ôn thi đánh giá năng lực này được mình sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau, mình sẽ cố gắng update cả đáp án nếu có nhé.

Hướng dẫn tải tài liệu: Nếu có quảng cáo shopee nhảy tab thì bạn quay lại trang cũ bấm lại nút tải tài liệu là được nha.

Mẫu Đề tham khảo đánh giá năng lực VNU-CET 2021: https://tailieuonthi.org/de-tham-khao-danh-gia-nang-luc-vnu-cet/

Đề Đánh giá năng lực – ĐHQGHN Full 1: https://tailieuonthi.org/de-thi-danh-gia-nang-luc-dhqg-ha-noi-mau-so-01/

Đề ĐGNL – ĐHQGHN Full 2: https://tailieuonthi.org/de-thi-danh-gia-nang-luc-dhqg-ha-noi-tham-khao-so-02/

Đề ĐGNL – ĐHQGHN Full 3: https://tailieuonthi.org/de-thi-danh-gia-nang-luc-dhqg-ha-noi-so-03/

Đề ĐGNL – ĐHQGHN Full 4: https://tailieuonthi.org/de-thi-danh-gia-nang-luc-dhqg-ha-noi-so-04/

Đề ĐGNL – ĐHQGHN Full 5: https://tailieuonthi.org/de-thi-danh-gia-nang-luc-dhqg-ha-noi-so-05/

Đề ĐGNL – ĐHQGHN Full 6: https://tailieuonthi.org/de-thi-danh-gia-nang-luc-dhqg-ha-noi-so-06/

Đề ĐGNL – ĐHQGHN Full 7: https://tailieuonthi.org/de-thi-danh-gia-nang-luc-dhqg-ha-noi-so-07/

Đề ĐGNL – ĐHQGHN Full 8: https://tailieuonthi.org/de-thi-danh-gia-nang-luc-dhqg-ha-noi-so-08/

Đề ĐGNL – ĐHQGHN Full 9: https://tailieuonthi.org/de-thi-danh-gia-nang-luc-dhqg-ha-noi-so-09/

Đề ĐGNL – ĐHQGHN Full 10: https://tailieuonthi.org/de-thi-danh-gia-nang-luc-dhqg-ha-noi-so-10/

Đề định lượng toán học số 1 và đáp án: https://tailieuonthi.org/de-dinh-luong-danh-gia-nang-luc-dhqg-ha-noi-01/

Đề định lượng toán học số 2 và đáp án: https://tailieuonthi.org/de-dinh-luong-danh-gia-nang-luc-dhqg-ha-noi-02/

Đề định lượng toán học số 3 và đáp án: https://tailieuonthi.org/de-dinh-luong-danh-gia-nang-luc-dhqg-ha-noi-03/

Đề định lượng toán học số 4 và đáp án: https://tailieuonthi.org/de-dinh-luong-danh-gia-nang-luc-dhqg-ha-noi-04/

Đề định lượng toán học số 5 và đáp án: https://tailieuonthi.org/de-dinh-luong-danh-gia-nang-luc-dhqg-ha-noi-05/

Đề khoa học số 1 và đáp án: https://tailieuonthi.org/de-khoa-hoc-danh-gia-nang-luc-dhqg-ha-noi-so-1/

Đề khoa học số 2 và đáp án: https://tailieuonthi.org/de-khoa-hoc-danh-gia-nang-luc-dhqg-ha-noi-02/

Đề khoa học số 3 và đáp án: https://tailieuonthi.org/de-khoa-hoc-danh-gia-nang-luc-dhqg-ha-noi-03/

Đề khoa học số 4 và đáp án: https://tailieuonthi.org/de-khoa-hoc-danh-gia-nang-luc-dhqg-ha-noi-04/

Đề khoa học số 5 và đáp án: https://tailieuonthi.org/de-khoa-hoc-danh-gia-nang-luc-dhqg-ha-noi-05/

Ebook Hướng Dẫn Luyện Đề Ôn Thi ĐGNL – Tư Duy Định Tính HSA: https://tailieuonthi.org/ebook-luyen-de-on-thi-dgnl-tu-duy-dinh-tinh-hsa/

Ebook Hướng Dẫn Luyện Đề Ôn Thi ĐGNL – Tư Duy Định Lượng HSA: https://tailieuonthi.org/ebook-luyen-de-on-thi-dgnl-tu-duy-dinh-luong-hsa/

Ebook Hướng Dẫn Luyện Đề Ôn Thi ĐGNL – Khoa học HSA: https://tailieuonthi.org/ebook-huong-dan-luyen-de-on-thi-dgnl-hsa-khoa-hoc/

10 bài toán đánh giá năng lực (kèm đáp án) – Thầy Đỗ Văn Đức: https://tailieuonthi.org/10-bai-toan-danh-gia-nang-luc-thay-do-van-duc/

300 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Đánh giá năng lực Ngữ Văn 12 Thầy Nhật: https://tailieuonthi.org/300-cau-hoi-trac-nghiem-danh-gia-nang-luc-van-12-thay-nhat/

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *