15 ngày chinh phục Este Lipid – Thầy Phạm Thắng TYHH

15 ngày chinh phục Este Lipid - Thầy Phạm Thắng TYHH

Tài liệu ôn thi (tailieuonthi.org) chia sẻ tới các bạn học sinh sách 15 ngày chinh phục Este Lipid – Thầy Phạm Thắng TYHH miễn phí. Đây là tài liệu giúp các bạn tổng ôn lại kiến thức và chuẩn bị thi rất hữu ích.

Giới thiệu PDF 15 ngày chinh phục Este Lipid – Thầy Phạm Thắng

Tài liệu 15 ngày chinh phục Este Lipid của thầy Phạm Thắng (page tôi yêu hóa học) bao gồm 136 trang tổng hợp các dạng bài tập và lý thuyết về Este, Lipid cùng đề luyện tập trọng tâm. Với cuốn tài liệu này bạn sẽ nắm chắc được các dạng bài trọng tâm của chương này trong chương trình học và thi THPTQG

Nội dung tài liệu:

Tài liệu gồm các chủ đề sau:

A. Phần lý thueyets Este

 1. Dạng 1: Khái niệm – phân loại
 2. Danh pháp
 3. Đồng phân
 4. Tính chất vật lý, ứng dụng và điều chế
 5. Tính chất hóa học
 6. Sơ đồ – chuỗi phản ứng
 7. Thí nghiệm – thực hành
 8. Phát biểu đúng sai

B. Phần bài tập Este

 1. Bài tập đốt cháy este no, đơn chức, mạch hở
 2. Bài tập đốt cháy este không no, đơn chức, mạch hở
 3. Bài tập đốt cháy este đa chức mạch hở
 4. Bài tập phản ứng xà phòng hóa este no, đơn chức mạch hở
 5. Bài tập phản ứng xà phòng hóa Este không no, đơn chức mạch hở
 6. Bài tập phản ứng xà phòng hóa este hai chức mạch hở
 7. Bài tập phản ứng xà phòng hóa este ba chức, mạch hở
 8. Bài tập phản ứng xà phòng hóa este phenol
 9. Bài tập tính hiệu suất phản ứng este hóa

C. Lý thuyết Lipid

 1. Khái niệm – danh pháp
 2. Tính chất vật lý -ứng dụng
 3. Tính chất hóa học
 4. Thí nghiệm – thực hành
 5. Phát biểu đúng sai

D. Phần bài tập Lipid

 1. Bài tập đốt cháy chất béo
 2. Bài tập xà phòng hóa chất béo
 3. Bài tập chất béo không no tác dụng với B2 Br2

E. Live Este Lipit

 1. Lý thuyết trọng tâm este 1
 2. Lý thuyết trọng tâm este 2
 3. Bài tập đốt cháy este
 4. Bài tập thủy phân este
 5. Lý thuyết trọng tâm chất béo
 6. Tổng ôn lý thuyết trọng tâm este chất béo
 7. Bài tập hiệu suất phản ứng este hóa
 8. Các dạng bài tập cơ bản chất béo

Xem trước tài liệu

Tải PDF 15 ngày chinh phục Este Lipid – Thầy Phạm Thắng TYHH

Các bạn có thể tải tài liệu miễn phí tại link bên dưới.

TẢI TÀI LIỆU

Link dự phòng

TẢI TÀI LIỆU

Chuyên mục: Tài liệu môn Hóa

Mọi khiếu nại liên quan tới bản quyền, xui vòng lòng liên hệ với chúng tôi để có phương án xử lý hợp lý nhất.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *