23 chuyên đề trọng điểm hóa hữu cơ – Quanda Study

23 chuyên đề trọng điểm hóa hữu cơ - Quanda Study

Tài liệu ôn thi (tailieuonthi.org) chia sẻ tới các bạn học sinh tài liệu PDF 23 chuyên đề trọng điểm hóa hữu cơ – Quanda Study miễn phí. Đây là tài liệu giúp bạn ôn tập các chuyên đề hóa hữu cơ quan trọng.

Nội dung PDF 23 chuyên đề trọng điểm hóa hữu cơ

Tài liệu 23 chuyên đề trọng điểm hóa hữu cơ – Quanda Study bao gồm 50 trang, tài liệu sẽ nêu ra lý thuyết trọng tâm và sau đó là các câu hỏi trắc nghiệm. Các chuyên đề bao gồm

 • Những chất phản ứng được với dung dịch AgNO3/NH3
 • Những chất tác dụng với Cu(OH)2
 • Những chất phản ứng được với dung dịch Br2
 • Những chất phản ứng được với H2
 • Những chất phản ứng được với dung dịch NaOH
 • Những chất phản ứng được với dung dịch HCl
 • Những chất phản ứng được với dung dịch NaOH và HCl
 • Những chất phản ứng được với quỳ tím
 • So sánh tính bazo
 • So sánh tính axit
 • So sánh nhiệt độ sôi và độ tan
 • Đồng phân của chất hữu cơ
 • Phản ứng tách nước của ancol
 • Phản ứng cộng nước và phản ứng thủy phân
 • Phân loại Polime
 • Những chất tham gia phản ứng trùng hợp, trùng ngưng
 • Các phát biểu trong hóa hữu cơ
 • Tổng hợp tính chất của chất hữu cơ
 • Tổng hợp sơ đồ hữu cơ
 • Tổng hợp dãy đồng đẳng và công thức tổng quát
 • Phân biệt – tách chất
 • Danh pháp hợp chất hữu cơ
 • Điều chế chất hữu cơ
 • Phần đáp án

Các bạn xem trước tài liệu tại đây

Tải PDF 23 chuyên đề trọng điểm hóa hữu cơ

Các bạn có thể tải tài liệu miễn phí tại link bên dưới.

TẢI TÀI LIỆU

Chuyên mục: Tài liệu môn Hóa

– Nhóm facebook: Góc ôn thi đánh giá tư duy – ĐGNL – THPTQG: https://www.facebook.com/groups/onthidaihoc.tlot

– Nhóm Zalo: https://zalo.me/g/qjlgvy173

Mọi khiếu nại liên quan tới bản quyền, xui vòng lòng liên hệ với chúng tôi để được xử lý

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *