[TYHH] 50 dạng bài thường gặp trong kỳ thi TN THPT 2007 – 2023

[TYHH] 50 dạng bài thường gặp trong kỳ thi TN THPT 2007 - 2023

Tài liệu ôn thi (tailieuonthi.org) chia sẻ tới các bạn học sinh tài liệu PDF 50 dạng bài thường gặp trong kỳ thi TN THPT 2007 – 2023 do thầy Phạm Thắng (page tôi yêu hóa học) biên soạn miễn phí. Đây là tài liệu giúp bạn nắm bắt nhanh chóng những dạng bài tập cơ bản tới nâng cao trong đề thi TN THPT.

Nội dung 50 dạng bài thường gặp trong kỳ thi TN THPT 2007 – 2023

Tài liệu Ebook tổng ôn từ A-Z hóa học 12 TYHH gồm 38 trang bao gồm 180 nội dung chính đó là các bài tập trắc nghiệm và lời giải chi tiết được phân theo các chủ đề cụ thể.

Nội dung tài liệu:

Tài liệu gồm các chủ đề như sau:

Chuyên đề 1: Hydrocacbon

Dạng 1: Bài tập phản ứng cháy

Dạng 2: Bài tập phản ứng cracking

Dạng 3: Bài tập phản ứng cộng Brom, Hyddro

Dạng 4: Bài tập ank-10in tác dụng Agno3/NH2

Chuyên đề 2: Este Lipit

Dạng 1: BT phản ứng cháy

Dạng 2: BT phản ứng xà phòng hóa este đơn chức

Dạng 3: BT phản ứng xà phòng hóa este đa chức

Dạng 4: BT phản ứng xà phòng este phenol

Dạng 5: BT hiệu suất phản ứng este hóa

Dạng 6: BT vận dụng cao este

Dạng 7: Bài tập chất béo

Chuyên đề 3: Cacbonhydrat

Dạng 1: BT phản ứng gương

Dạng 2: Bài tập phản ứng thủy phân – lên men

Dạng 3: BT phản ứng xenlulozo tác dụng HNO3

Dạng 4: BT phản ứng đốt cháy CacbonHYDRAT

Chuyên đề 4: Amin – Amino Axit – Peptit

Dạng 1: Phản ứng cháy amin

Dạng 2: Phản ứng amin tác dụng với HCL

Dạng 3: BT VDC Biện luận công thức muối amoni

Dạng 4: Bài tập amino axit

Dạng 5: Bài tập thủy phân peptit

Dạng 6: Bài tập đốt cháy peptit

Dạng 7: Bài tập vận dụng cao Peptit

Chuyên đề 5: Polime

Chuyên đề phi kim

Chuyên đề đại cương về kim loại

Chuyên đề kim loại kiềm, kiềm thổ và nhôm

Chuyên đề sắt crom

Tải 50 dạng bài thường gặp trong kỳ thi TN THPT 2007 – 2023

Các bạn có thể tải tài liệu miễn phí tại link bên dưới.

TẢI TÀI LIỆU

Chuyên mục: Tài liệu môn Hóa

– Nhóm facebook: Góc ôn thi đánh giá tư duy – ĐGNL – THPTQG: https://www.facebook.com/groups/onthidaihoc.tlot

– Nhóm Zalo: https://zalo.me/g/qjlgvy173

Mọi khiếu nại liên quan tới bản quyền, xui vòng lòng liên hệ với chúng tôi để được xử lý

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *